Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Physics

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
102PHD Z,ZK 4 3P+1C anglicky
Garant předmětu:
Jiří Konfršt
Přednášející:
Jiří Konfršt
Cvičící:
Jiří Konfršt
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

Jedná se o základní kurz fyziky v anglickém jazyce pro studenty studijního programu Stavební inženýrství a Management a ekonomika ve stavebnictví. Kurz je přístupný i zájemců z jiných fakult ČVUT v rámci Erasmus programů. Předmět je zaměřen na oblast mechaniky a základů termodynamiky. V rámci předmětu jsou probírány následující oblasti: Mechanika hmotných bodů a deformovatelných těles. Diskrétní a spojitý model látek. Kinematika a dynamika hmotného bodu. Mechanická silová pole. Gravitační pole. Mechanické kmitání. Deformace materiálu. Elastické vlny. Akustika. Hydromechanika. Základy termodynamiky. Přenos tepla.

Požadavky:

Nutnou podmínkou pro účast na zkoušce je získání zápočtu z předmětu (102PHY) Fyzikální seminář/FSv.

S požadavky k získání zápočtu a ke zkoušce budou studenti seznámeni na úvodním přednášce předmětu.

Osnova přednášek:

Hlavním cílem přednášek je představit základy fyziky potřebné pro další speciální kurzy.

1. atomy, molekuly, ionty, fáze, struktura látek

2. kinematika, souřadnicový systém, rychlost, zrychlení

3. dynamika, síla, Newtonovy pohybové zákony

4. silové pole, Newtonův zákon všeobecné gravitace, práce, energie, zákon zachování energie

5. napětí a deformace.

6. napětí v tahu, tlaku a smyku, Hookeův zákon.

7. proudění. viskozita, laminární a turbulentní proudění, Bernoulliho rovnice.

8. oscilace., základní definice a charakteristiky.

9. vlnění v kapalinách a pevných látkách

10. interference, akustické vlny.

11. rovnovážná termodynamika, teplo a teplota, termodynamická práce.

12. tepelná roztažnost látek

13. přenos tepla: konvekce, vedení, sálání.

Osnova cvičení:

1. Kinematika hmotného bodu.

2. Dynamika hmotného bodu.

3. Silová pole v mechanice + Gravitační pole.

4. Mechanické kmitání.

5. Mechanika tekutin + Vlnění.

7. Zápočtová písemka

Cíle studia:

Cílem předmětu je poskytnout studentům poznatky ze základů klasické mechaniky a termodynamiky.

Studijní materiály:

[1] F.J. Keller, W.E. Gettys, M.J. Skove: Physics. McGraw-Hill, 1993. ISBN 0-07-023461-2.

[2] D. Halliday, R. Resnick, J. Walker: Fundamentals of Physics. Part I and II. John Wiley, 1997. ISBN 978-0-470-46908-8

[3] M. Murla, S. Pekárek: Physics I - Seminars, ČVUT 2004. ISBN 80-01-03108-X

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost TH:A-229

10:00–12:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
A229
místnost TH:A-229

13:00–14:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
A229
Út
St
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5873006.html