Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Fyzikální a aplikovaná elektronika

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
D02FAE ZK 2P česky
Garant předmětu:
Petr Semerák
Přednášející:
Petr Semerák
Cvičící:
Petr Semerák
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

Stavba hmoty, energetické hladiny, pásová teorie, elektrony v kovech, emise elektronů, polovodiče, tranzistory, vedení proudu v plynech a ve vakuu, signál, kódování informace, usměrňovač, zesilovač, telefon, oscilátor, oscilační obvod, bezdrátový přenos, vysílač a přijímač, regulace, regulační obvody, zpětná vazba, automatizace, servosoustavy řídící, měřící a pracovní, měniče odporové, kapacitní a indukční, relé, výkonové soustavy, uplatnění polovodičů, integrované obvody, tyristory, měřící a zobrazovací členy, číslicové soustavy, mikroprocesory, použití počítačů, modelování, kvantové soustavy a emise světla, lasery plynové, polovodičové a pevné, aplikace laserů.

Požadavky:

nejsou

Osnova přednášek:

Stavba hmoty, elektrony v kovech, emise elektronů, polovodiče, tranzistory. Vedení proudu v pev. látkách

Vedení proudu v plynech a ve vakuu,

Usměrňovač, zesilovač, oscilátor, oscilační obvod, bezdrátový přenos, vysílač a přijímač

Regulace, regulační obvody, zpětná vazba, automatizace, servosoustavy,

Měniče odporové, kapacitní a indukční, relé, uplatnění polovodičů, integrované obvody, tyristory

Měřící a zobrazovací členy, číslicové soustavy, mikroprocesory.

Lasery plynové, polovodičové a pevné, aplikace laserů.

Osnova cvičení:

nejsou

Cíle studia:

Studenti se seznámí s problematikou aplikované elektroniky se zaměřením na elektrické měřicí přístroje, elektrické měřicí metody a s principy různých zařízení spotřební elektroniky.

Studijní materiály:

[1] Toman, J.:Elektrotechnika a elektronika pro stavaře. ČVUT 1994.

[2] Semerák, P.: Aplikovaná fyzika. ČVUT 2009.

[3] Brož J.: Základy fyzikálních měření I. SPN, Praha 1983

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24453605.html