Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Obnovitelné zdroje energie

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
D02OZE ZK 2P česky
Garant předmětu:
Vítězslav Vydra
Přednášející:
Vítězslav Vydra
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

Technické a fyzikální principy obnovitelných zdrojů energie, energetická návratnost, vliv na životní prostředí, současné trendy.

Využití sluneční energie: (a) termické (princip, účinnost – teoretický výpočet i praktické experimentální určení), (b) fotovoltaická přeměna (fotovoltaický článek, p-n přechod).

Využití větru: hlavní typy větrných turbín, účinnost.

Využití biomasy: možnosti spalování, výroba bioplynu, ušlechtilá tekutá biopaliva.

Jaderná energetika: štěpení, fúze. Recyklace vyhořelého jaderného paliva.

Požadavky:

žádné

Osnova přednášek:

Sluneční záření, ozáření skloněné plochy, globální záření, přímé a difúzní záření, albedo.

Kolektory pro přípravu teplé vody: základní typy kolektorů a jejich účinnost v závislosti na ozáření a teplotě.

Fotovoltaický článek: princip, voltampérová charakteristika, pracovní bod

Větrná energie: typy větrných turbín, princip činnosti, účinnost, výkonová křivka, koeficient využití

Spalování biomasy: výhřevnost, účinnost spalování, analýza spalin. Ušlechtilá biopaliva: bioplyn, bioetanol, bionafta.

Solární chlazení: sorpční, absorpční, s fotovoltaikou.

Jaderná energie, štěpná řetězová reakce, fúze. Přirozená radioaktivita.aktivita, poločas rozpadu, ionizující záření.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

seznámit studenty se základními principy obnovitelných zdrojů energie

Studijní materiály:

Literatura:

1) Karel Brož, Bořivoj Šourek: Alternativní zdroje energie

2) Jaromír Cihelka: Solární tepelná technika

3) Martin Libra, Vladislav Poulek: Solární energie, fotovoltaika, perspektivní trend současnosti i blízké budoucnosti

4) Zdeněk Pastorek, Jaroslav Kára, Petr Jevič: Biomasa: obnovitelný zdroj energie

5) Doporučené publikace v odborných časopisech.

Poznámka:

FMI

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 12. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24453105.html