Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Analytické metody v životním prostředí

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
D02AMZP ZK 2P česky
Garant předmětu:
Pavel Demo
Přednášející:
Pavel Demo, Alexander Kromka
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

Principy kvantové mechaniky. Vlnový a částicový dualismus, vlnová funkce a její interpretace. Schrodingerova rovnice. Stavba atomu. Excitované stavy. Indukované a spontánní přechody elektronů. Pravděpodobnosti přechodů. Spektrální čáry. Rentgenovské záření, struktura a složení látek. Princip laseru (inverzní populace elektronů, typy laserů-polovodičové, kapalné, plynové). Spektroskopické techniky (spektrometry, ramanovská spektroskopie) a příprava vzorků. Fyzikální základy mikroskopie (optická, skenovací, AFM). Povrchové síly (kapaliny, pevné látky). Měření úhlů smáčení a povrchové energie/napětí na atomárně hladkých/hrubých površích.

Požadavky:

Fyzika a matematika v rozsahu bakalářského studia.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Studenti se seznámí s principy fungování zařízení, používaných při měření různých charakteristik životního prostředí.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

1) YOUNG, Hugh D. A FREEDMAN, Roger A. University Physics. 12th ed. Pearson Education, 2008. str. 118 (kap. 39-42). ISBN-978-0-321-50121-9.

2) SURYANARAYANA, C. Experimental Techniques in Materials and Mechanics. CRC Press, 2011. str. 450. ISBN-978-1-4398-9523-8.

3) Doporučené publikace v odborných časopisech.

4) Manuál k tenziometru pro měření povrchových vlastností materiálů (úhly smáčení, povrchová energie/napětí).

Doporučená literatura:

5) DEMTROEDER, Wolfgang. Atoms, Molecules and Photons. Springer Verlag, 2006. str. 577. ISBN-103-540-20631-0.

6) FISCHER-CRIPPS, Anthony C. Materials Physics Companion. CRC Press, 2015. str. 233. ISBN-978-1-4665-1783-7.

Poznámka:

IZP

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6023506.html