Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Advanced Modeling of Physics and Engineering Problems Using Python Programming Language

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
D02MFPY_EN ZK 2P anglicky
Garant předmětu:
Václav Nežerka
Přednášející:
Václav Nežerka
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

Cílem předmětu je poskytnout studentům hlubší vhled do problematiky pokročilého modelování vybraných reálných fyzikálních a inženýrských úloh s využitím moderních nástrojů pro matematický popis a numerické řešení těchto úloh. K tomuto účelu je vhodné využít elegantní a snadno naučitelný programovací jazyk Python. Přestože si kurz neklade za cíl poskytnout komplexní úvod do jazyka Python, jeho předchozí znalost není nutná. Studenti dostanou příručky se základními příkazy a algoritmy jazyka Python a během pravidelných přednášek se seznámí s (1) algoritmizací fyzikálních problémů (5 hodin), (2) numerickým řešením složitých rovnic (3 hodiny), (3) simulacemi (6 hodin), (4) statistickým modelováním (4 hodiny) a (5) základy strojového učení (8 hodin). Studenti budou rovněž vybízeni k využití získaných znalostí pro vlastní práci a projekty a individuální konzultace.

Požadavky:

Docházka na přednášky

Osnova přednášek:

Osnova bude reflektovat pokročilost a potřeby studentů. Hrubá kostra je následující: (1) algoritmizace fyzikálních problémů (5 hodin), (2) numerická řešení složitých rovnic (3 hodiny), (3) simulace (6 hodin), (4) statistická modelování (4 hodiny) a (5) základy strojového učení (8 hodin).

Osnova cvičení:

Stejné jako přednášky.

Cíle studia:

Cílem předmětu bude seznámit studenty s programováním a algoritmizací komplexních úloh.

Studijní materiály:

Ryan Turner, Python Programming, Nelly B.L. International Consulting LTD., 2020 (ISBN: 1647710715)

Jesse M. Kinder, Philip Nelson, Student's Guide to Python for Physical Modeling, Princeton University Press, 2018 (ISBN: 9780691180571)

Videa, články a vlastní materiály poskytnuté vyučujícím.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 12. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7484106.html