Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Bezkontaktní měřicí metody v experimentální mechanice

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
D02BEM ZK 2P česky
Garant předmětu:
Jiří Novák
Přednášející:
Jiří Novák
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

Bezkontaktní optické a elektronické metody měření makro a mikrotopografie povrchů (optická interferenční mikroskopie, konfokální mikroskopie, holografická mikroskopie, SNOM – optická skenovací mikroskopie blízkého pole, moderní metody optické interferometrie, optická deflektometrie, AFM - Atomic Force Microscopy, metody elektronové mikroskopie – SEM, TEM, optické rozptylové metody (BRDF, TIS), fotogrammetrie). Optické metody měření deformací, napětí, posunů a vzdáleností (holografická interferometrie, speckle metrologie, ESPI (Electronic Speckle Pattern Interferometry), moiré metody, fotoelasticimetrie, triangulační metody, projekční metody, korelační metody, kapacitní metody). Optická koherenční tomografie. Bezkontaktní měření vibrací a rychlostí pohybu vyšetřovaných objektů pomocí optických metod (Dopplerovská laserová vibrometrie, Dopplerovská anemometrie).

Požadavky:

nejsou

Osnova přednášek:

1. Metody generace a detekce fyzikálních polí.

2. Metody optické mikroskopie

3. Moderní interferometrické metody

4. Optická deflektometrie. Rozptylové metody – BRDF, TIS

5. AFM, metody elektronové mikroskopie – SEM, TEM

6. Moiré metody

7. Holografická interferometrie

8. Speckle interferometrie, ESPI

9. Digitální fotoelasticimetrie. Korelační metody - DIC.

10. Triangulační metody. Fotogrammetrie.

11. Projekční metody.

12. Optická koherenční tomografie.

13. Dopplerovská laserová vibrometrie a anemometrie.

Osnova cvičení:

Předmět nemá cvičení.

Cíle studia:

Cílem předmětu je poskytnout studentům poznatky z oblasti bezkontaktních metod měření makro a mikrotopografie povrchů, metod měření deformací, napětí, posunů, vzdáleností, vibrací a rychlosti, které se dají aplikovat v oblasti experimentální mechaniky, fyzikálním a materiálovém inženýrství.

Studijní materiály:

1. W.N.Sharpe: Springer Handbook of Experimental Solid Mechanics, Springer 2008.

2. C.M.Tropea: Springer Handbook of Experimental Solid Mechanics, Springer 2007.

3. T. Yoshizawa: Handbook of Optical Metrology: Principles and Applications, CRC Press; 2009.

4. G.Cloud: Optical Methods of Engineering Analysis. Cambridge University Press, 1998.

5. J.Goldstein: Scanning Electron Microscopy and X-ray Microanalysis. Springer; 3rd ed. Berlin 2003.

6. W.Zhou, Z.L.Wang: Scanning Microscopy for Nanotechnology: Techniques and Applications, Springer, Berlin 2006.

Poznámka:

FMI

Další informace:
http://departments.fsv.cvut.cz/k102/doktorske-studium/bezkontaktni-merici-metody-v-experimentalni-mechanice
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1318706.html