Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Experimentální fyzika a teorie měření

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
D02EFM ZK 2P česky
Garant předmětu:
Petr Semerák
Přednášející:
Petr Semerák
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

Principy experimentů, sestavování aparatury, sledování měřené veličiny. Základy teorie nejistot. Obecné zásady metrologie, veličiny a jednotky, normování a atestace pro jednotlivé úlohy. Přímé měření hmotnosti, délek, času a dalších veličin. Měření nepřímými metodami. Měření neelektrických veličin elektrickými metodami, typy snímačů (převodníků). Zpracovávání naměřených dat a jejich uchovávání v elektronických pamětech. Experiment a měřící systém řízený počítačem, sestava čidlo, měřící přístroj, AD převodník, počítač.

Požadavky:

nejsou

Osnova přednášek:

Základy metrologie

Elektrické pole

Magnetické pole

Vedení elektrického proudu

Ohmův zákon, Kirchhoffovy zákony

Elektrické měřicí přístroje

Principy nepřímých měření

Osnova cvičení:

nejsou

Cíle studia:

Detailně seznámit studenty s problematikou měření fyzikálních veličin a parametrů stavebních materiálů a prostředí.

Studijní materiály:

[1] Toman, J.:Elektrotechnika a elektronika pro stavaře. ČVUT 1994.

[2] Semerák, P.: Aplikovaná fyzika. ČVUT 2009.

[3] Brož J.: Základy fyzikálních měření I. SPN, Praha 1983

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24453505.html