Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Termomechanika

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
102FYZB Z 2 2P česky
Garant předmětu:
Vítězslav Vydra
Přednášející:
Vítězslav Vydra
Cvičící:
Vítězslav Vydra
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

I. Základy termodynamiky, teplota, teplo, systém, stav, stavové rovnice. II. Transport tepla Přenost tepla vedením: ustálené vedení tepla v homogenních i nehomogenních materiálech, šíření tepla ve 3D (tepelné mosty), neustálené vedení tepla. Newtonův zákon ochlazování. Přenos tepla zářením: Planckův vyzařovací zákon, Wienův zákon, emisivita a pohltivost při různých vlnových délkách, selektivní absorbéry, koeficient přestupu tepla, průchod světla atmosférou. Přenos tepla prouděním: přenos tepla ve vzduchových vrstvách, základy teorie podobnosti, základy numerického řešení, praktické příklady (tepelný odpor dvojskel atp.). III. Transport hmoty Difuse, termodifuse, bilance vlhkosti ve stavebních konstrukcích.

Požadavky:

nejsou

Osnova přednášek:

1.Termodynamické systémy.

2.Termodynamické stavy a procesy. Stavové rovnice.

3. 1. věta termodynamická, měrná tepelná kapacita.

4.Šíření tepla vedením - Fourierův zákon.

5.Vedení tepla v materiálech s teplotně závislým součinitelem tepelné vodivosti.

6.Vedení tepla v prostoru (jednoduché geometrie, numerické řešení).

7.Tepelný odpor, součinitel prostupu tepla, přestup tepla z povrchu do prostředí.

8.Neustálené šíření tepla vedením, rovnice vedení tepla, okrajové podmínky, příklady.

9.Šíření tepla zářením.

10.Šíření tepla prouděním.

11.Transport hmoty.

12.Difuse, termodifuse, bilance vlhkosti ve stavebních konstrukcích

Osnova cvičení:

N/A

Cíle studia:

Seznámit se s problematikou šíření tepla a vlhkosti ve stavebních konstrukcích

Studijní materiály:

!RÉDR, Miroslav a Miroslav PŘÍHODA. Základy tepelné techniky. Praha: Nakladatelství techn. lit., 1991.

?JÍLEK, Miroslav. Thermomechanics. Praha: ČVUT, 2000. ISBN 80-01-02077-0.

?ÇENGEL, Yunus A., Afshin J. GHAJAR a Mehmet KANOGLU. Heat and mass transfer: fundamentals and applications. 4th ed. in SI units. New York: McGraw-Hill, c2011. ISBN 978-0-07-131112-0.

:online: Prof. J.Biddle’s lecture series on CPP (youtube) https://www.cpp.edu/meonline/heat-transfer.shtml

Poznámka:
Další informace:
http://people.fsv.cvut.cz/~vydra/fyzb.html
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt

místnost TH:C-206

12:00–13:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
C206
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 11. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24307505.html