Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Equilibrium and Nonequilibrium Thermodynamics

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
D02TER_EN ZK 2P anglicky
Garant předmětu:
Pavel Demo
Přednášející:
Pavel Demo
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

Základní terminologie rovnovážné termodynamiky. TD systém, fáze,skupenství. Stavová rovnice. Gibbsův model rozhraní. Podmínky TD rovnováhy. Ehrenfestovo rozdělení fázových přechodů. Fázové přechody 1. druhu. Kondenzace, tuhnutí. tání, sublimace. Povrchy a povrchové napětí. Termodynamika malých systémů. Porézní struktury. Lineární nerovnovážná TD. Zobecněné síly a toky. Bilanční rovnice.

Požadavky:

Fyzika/matematika na úrovni bakalářského/magisterského studia.

Osnova přednášek:

Všechny relevantní informace (fázové přechody, bilanční rovnice) budou aplikovány na konkrétní problémy doktorandů.

Osnova cvičení:

Viz výše.

Cíle studia:

Seznámit studenty se způsoby aplikace termodynamických principů a bilančních rovnic na řešení konkrétních problémů.

Studijní materiály:

J. Kvasnica: Termodynamika, SNTL, Praha 1965

J. Crank: The Mathematics of Diffusion,Oxford 1975

P. Demo, Fyzika (skripta), ČVUT Praha 2008

Poznámka:

FMI, PS

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 12. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6089206.html