Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Základy měření materiálových parametrů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
102ZMMP Z 2 1P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

Fyzikální základy měření elektrických a neelektrických veličin. Základy teorie nejistot. Zpracovávání naměřených dat. Obecné základy metrologie, veličiny a jednotky. Přímé měření hmotnosti, délek, času a dalších veličin. Základní principy elektřiny. Základní konstrukce elektrických měřicích přístrojů analogových i digitálních - ampérmetrů, voltmetrů. Měření neelektrických veličin elektrickými metodami, převodníky neelektrických veličin (hmotnost, teplota, vlhkost vzduchu i stavebních materiálů, deformace, změna polohy, apod.).

Požadavky:

bez požadavků

Osnova přednášek:

Základy metrologie

Elektrické pole

Magnetické pole

Vedení elektrického proudu

Ohmův zákon, Kirchhoffovy zákony

Elektrické měřicí přístroje

Principy nepřímých měření

Osnova cvičení:

Studenti absolvují praktická měření různých elektrických veličin v laboratořích katedry fyziky.

Cíle studia:

Seznámit studenty s problematikou měření fyzikálních parametrů materiálů a prostředí nejen přímými, ale především nepřímými metodami.

Studijní materiály:

!Semerák P.: Aplikovaná fyzika. ČVUT 2009. ISBN 978-80-01-04235-9

?Malý, K.: Elektrotechnika. ČVUT 2011. ISBN 978-80-01-04866-5

?Haasz, Vl. : Elektrická měření. Přístroje a metody. ČVUT 2018. ISBN 978-80-01-06412-2

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 12. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6871906.html