Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Polymery

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
D02PMY ZK česky
Garant předmětu:
Pavel Demo
Přednášející:
Pavel Demo
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

Základní pojmy polymerní chemie (monomer, polymer, polymerizace). Polymerizační reakce (radikálové, řetězové, iontové). Struktura a názvosloví polymerů (geometrické typy polymerních řetězců-lineární, rozvětvený, sesíťovaný; strukturní, triviální a komerční názvy). Fyzikální a chemické vlastnosti polymerů (termodynamika polymerů - skupenské stavy, fázové přechody; mechanické vlastnosti polymerů-pevnost, deformace elastická, viskoelastická, plastická; roztoky a rozpouštědla polymerů-ideální a termodynamicky dobrá rozpouštědla, srážedla). Degradace polymerů-fotochemická, oxidační, biodegradace, koroze.

Požadavky:

Znalosti fyziky a matematiky v rozsahu bakalářského a magisterského studia.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámení studentů se základy polymerní fyziky a chemie a s možnostmi aplikací v moderním stavitelství.

Studijní materiály:

(1) Fakirov S.: Fundamentals of Polymer Science for Engineers. Wiley and Sons, 2017.

(2) Ramsden J.: Nanotechnology. An Introduction. Elsevier, 2016.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2442906.html