Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

katedra telekomunikační techniky

Zajišťované předměty

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
BE2M32PRSA Access Networks anglicky Z,ZK 6 2P + 2L Předmět není vypsán
BE2M32PST Advanced Networking Technologies anglicky Z,ZK 6 2P + 2L Z,ZK 6 2P + 2L Předmět je vypsán
XP32AKR Aplikovaná kryptografie česky ZK 4 4P + 0S Předmět je vypsán
AE2M32VAD Applications Development and DSP anglicky Z,ZK 5 2P + 2L Předmět je vypsán
AE8M32AVL Audio-Video Processing Lab
 
anglicky Z 2 0P + 2L Předmět není vypsán
32BBB BBB, toto je fiktivní předmět česky NIC 2+2s NIC 2+2s Předmět je vypsán
B2M32BTSA Bezdrátové technologie česky Z,ZK 6 2P + 2L Předmět je vypsán
BE4M36KBE Communications Security anglicky Z,ZK 6 3P+2C Předmět je vypsán
AE0M32KMP Communications and Media Law
 
anglicky Z,ZK 4 2P + 2C Z,ZK 4 2P + 2C Předmět není vypsán
BE5B32PKS Computer and Communication Networks anglicky Z,ZK 6 2P + 2C Předmět je vypsán
BE2B32DATA Data Networks
 
anglicky KZ 5 2P + 2L KZ 5 2P + 2L Předmět není vypsán
BE2B32DAT Data Networks anglicky Z,ZK 4 2P + 2L Z,ZK 4 2P + 2L Předmět je vypsán
AE8B32DNT Data Networks Theory
 
anglicky Z,ZK 5 3P + 1L Předmět není vypsán
B2B32DATA Datové sítě česky KZ 5 2P + 2L Předmět je vypsán
BD5B32DAT Datové sítě česky Z,ZK 4 14P + 6L Předmět je vypsán
B2M32DMT Diagnostika a měření v telekomunikacích česky Z,ZK 6 2P + 2L Předmět je vypsán
B2M32DSAA Diagnostika síťových aplikací česky Z,ZK 6 2P + 2C Předmět je vypsán
AE8B32DSP Digital Signal Processing
 
anglicky Z,ZK 5 3P + 1L Předmět není vypsán
AE8B32DCL Digital Signal Processing and Communication Laboratory
 
anglicky Z 2 0P + 2C Předmět není vypsán
BE2M32DZSA Digital Signal Processing in Telecommunication
 
anglicky Z,ZK 6 2P + 2L Předmět není vypsán
BE2B32DIT Digital Technique anglicky Z,ZK 4 2P + 2L Z,ZK 4 2P + 2L Předmět je vypsán
B2B32DITA Digitální technika česky KZ 4 2P + 2L Předmět je vypsán
BD5B32DIT Digitální technika česky Z,ZK 4 1P + 1L Předmět je vypsán
A8B32DSP Digitální zpracování signálu česky Z,ZK 5 3P + 1L Předmět je vypsán
XP32DZS Digitální zpracování signálů v telekomunikacích
 
česky ZK 4 4P + 0S Předmět není vypsán
B2M32DZSA Digitální zpracování signálů v telekomunikacích
 
česky Z,ZK 6 2P + 2L Předmět není vypsán
XP32DKS Dimenzování komunikačních sítí česky ZK 4 2P + 2C+ 2D Předmět je vypsán
B2M32DSVA Distribuované systémy a výpočty česky Z,ZK 6 2P + 2C Předmět je vypsán
B6B32DSV Distribuované systémy a výpočty Z,ZK 5 2P + 2L + 4D Předmět je vypsán
BE2M32DSVA Distributed Computing anglicky Z,ZK 6 2P + 2C Předmět je vypsán
AE2M32IND Individual Project anglicky KZ 6 0P + 4S KZ 6 0P + 4S Předmět je vypsán
AE2B32IND Individual Project anglicky KZ 3 0P + 4C KZ 3 0P + 4C Předmět není vypsán
BE2M32IBEA Information Security anglicky Z,ZK 6 2P + 2C Předmět je vypsán
BE2M32IBE Information Security anglicky Z,ZK 5 2P + 2C Předmět je vypsán
B2M32IBEA Informační bezpečnost česky Z,ZK 6 2P + 2C Předmět je vypsán
AE8B32IES Introduction to Electronic Systems
 
anglicky Z 2 0P + 2L Předmět není vypsán
A0M32KMP Komunikační a mediální právo česky Z,ZK 4 2P + 2C Předmět je vypsán
B4M36KBE Komunikační bezpečnost česky Z,ZK 6 3P+2C Předmět je vypsán
B0B32KTI Komunikační technologie pro IoT česky Z,ZK 5 2P + 2L + 2D Předmět je vypsán
A0B32KTE Konstrukce telekomunikačních zařízení česky KZ 4 2P + 2L Předmět je vypsán
B6B32KAB Kryptografie a bezpečnost Z,ZK 5 2P + 2L + 2D Předmět je vypsán
BD6B32KAB Kryptografie a bezpečnost Z,ZK 5 14P + 6C Předmět je vypsán
B0M32KSB Kryptografie a síťová bezpečnost česky Z,ZK 6 2P+2L+4D Předmět je vypsán
A8B32DCL Laboratoř digitálního zpracování signálu a komunikací
 
česky Z 2 0P + 2C Předmět není vypsán
A8M32AVL Laboratoř zpracování audio-video signálů česky Z 2 0P + 2L Předmět není vypsán
XP32MOS Mobile Networks anglicky ZK 4 2P + 2C Předmět je vypsán
BE2M32MKSA Mobile Networks anglicky Z,ZK 6 2P + 2L Předmět je vypsán
B2M32MKSA Mobilní komunikační sítě česky Z,ZK 6 2P + 2L Předmět je vypsán
BE2M32DSAA Network Application Diagnostics anglicky Z,ZK 6 2P + 2C Předmět je vypsán
AE2B32SOS Network Operating Systems
 
anglicky Z,ZK 6 2P + 2C Předmět není vypsán
BE6B32SOS Network Operating Systems anglicky Z,ZK 5 2P + 2L + 2D Předmět je vypsán
AE8M32NOP Network Optimization
 
anglicky Z,ZK 5 4P + 0C Předmět není vypsán
BE2B32PPS Network Planning and Operation
 
anglicky Z,ZK 4 2P + 2C Z,ZK 4 2P + 2C Předmět není vypsán
XP32NMR Numerické metody řešení elektromagnetických úloh česky ZK 4 4P + 0S Předmět není vypsán
A0B32ODV Ochrana duševního vlastnictví česky KZ 4 3P + 0S Předmět je vypsán
XP32ODV Ochrana duševního vlastnictví česky ZK 4 2P + 0S Předmět je vypsán
BE2M32OSS Optical Systems and Networks anglicky Z,ZK 6 2P + 2L Předmět je vypsán
XP32OSY Optické systémy
 
česky ZK 4 4P + 0S Předmět není vypsán
B2M32OSS Optické systémy a sítě česky Z,ZK 6 2P + 2L Předmět je vypsán
A8M32NOP Optimalizace sítí česky Z,ZK 5 4P + 0C Předmět není vypsán
B2B32PPS Plánování a provozování sítí česky Z,ZK 4 2P + 2C Předmět je vypsán
XP32IATA Pokročilé metody číslicového zpracování signálů a filtrace
 
česky ZK 4 2P + 2C Předmět není vypsán
B2M32PST Pokročilé síťové technologie česky Z,ZK 6 2P + 2C + 4D Předmět je vypsán
B6B32ST2 Pokročilé síťové technologie Z,ZK 5 2P + 2C + 4D Předmět je vypsán
B4B32PKS Počítačové a komunikační sítě česky Z,ZK 6 2P + 2C Předmět je vypsán
BD6B32PSI Počítačové sítě Z,ZK 5 14P + 6C Předmět je vypsán
B6B32PSI Počítačové sítě Z,ZK 5 2P + 2C + 3D Předmět je vypsán
AE2B32PRI Programming anglicky Z,ZK 5 2P + 2C Předmět je vypsán
A2B32TPR Projekt v týmu
 
česky KZ 3 0P + 3C Předmět není vypsán
V32PRD Prostředky datové komunikace česky KZ 6 2P + 2L Předmět je vypsán
B2M32PRSA Přístupové sítě česky Z,ZK 6 2P + 2L Předmět je vypsán
BE2M32THOA Queueing Theory anglicky Z,ZK 6 3P + 1L Předmět je vypsán
A2B32SOS Síťové operační systémy
 
česky Z,ZK 6 2P + 2C Předmět není vypsán
B6B32SOS Síťové operační systémy Z,ZK 5 2P + 2L + 2D Předmět je vypsán
B2B32STE Síťové technologie česky Z,ZK 4 2P + 2C Předmět je vypsán
AE2B32TPR Team Project
 
anglicky KZ 3 0P + 3C Předmět není vypsán
BE2B32TSI Telecommunication Systems and Networks anglicky KZ 4 2P + 2L KZ 4 2P + 2L Předmět je vypsán
B2B32TSI Telekomunikační systémy a sítě česky KZ 4 2P + 2L Předmět je vypsán
BD6B32TKS Telekomunikační sítě
 
Z,ZK 5 14P + 6L Předmět není vypsán
B6B32TKS Telekomunikační sítě Z,ZK 5 2P + 2L + 2D Předmět je vypsán
BE2M32RTK Telephony Communication Control anglicky Z,ZK 6 2P + 2L Předmět je vypsán
A8B32DNT Teorie datových sítí česky Z,ZK 5 3P + 1L Předmět je vypsán
B2M32THOA Teorie hromadné obsluhy česky Z,ZK 6 3P + 1L Předmět je vypsán
A8M32AQT Teorie hromadné obsluhy česky Z,ZK 6 3P + 1C Předmět není vypsán
XP32TPZ Teorie provozního zatížení
 
česky ZK 4 3P + 0S Předmět není vypsán
B6B32UOP Unixové operační systémy
 
česky KZ 4 2P + 2C + 2D Předmět není vypsán
AE8M32VPS Video processing and source coding
 
anglicky Z,ZK 5 4P + 0C Předmět není vypsán
BE2M32BTSA Wireless Technologies anglicky Z,ZK 6 2P + 2L Z,ZK 6 2P + 2L Předmět je vypsán
A8M32VPS Zpracování a kódování video signálů česky Z,ZK 5 4P + 0C Předmět není vypsán
A8B32IES Úvod do elektronických systémů česky Z 2 0P + 2L Předmět je vypsán
B2M32RTK Řízení telefonní komunikace česky Z,ZK 6 2P + 2L Předmět je vypsán
XP32RTS Řízení telekomunikačních systémů
 
česky ZK 4 2P + 2C Předmět není vypsán
Platnost dat k 28. 3. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/katedra13132.html