Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Komunikační a mediální právo

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
A0M32KMP Z,ZK 4 2P + 2C česky
Garant předmětu:
Jiří Holeček
Přednášející:
Jiří Holeček, Petr Ondráček
Cvičící:
Jiří Holeček, Petr Ondráček
Předmět zajišťuje:
katedra telekomunikační techniky
Anotace:

Cílem předmětu je dát studentům komplexní základní přehled o právních aspektech spojených s informačními a komunikačními systémy z hlediska mezinárodního, evropského a vnitrostátního práva. Získané poznatky přinesou studentům fundamentální orientaci v této oblasti, které mohou využít v profesní kariéře i v osobním životě. V rámci cvičení jsou mimo jiné organizovány odborné besedy s čelnými představiteli českých vládních organizací, nejvýznamnějších operátorů a s představiteli mezinárodních institucí působících v uvedených oblastech.

Požadavky:

Povinná účast na cvičeních ve smyslu studijních předpisů.

Řádně připravený, osobně přednesený a řádně obhájený příspěvek na seminář.

Zkouškou je písemný test a ústní zkouška.

Osnova přednášek:

1.Úvod do předmětu. Základní pojmy.

2.Státní svátek

3.Vývoj v posledních třech dekádách.

4.Implementace práva EU do českého právního řádu.

5.Zákon o elektronických komunikacích – Státní správa telekomunikací.

6.Zákon o elektronických komunikacích – Regulace telekomunikací.

7.Normalizace v ICT. Normalizační organizace.

8.Mediální právo a regulace internetu I.

9.Mediální právo a regulace internetu II.

10.Regulace radiokomunikací – správa kmitočtového spektra pro pozemskou a družicovou infrastrukturu a služby.

11.Monitorování radiového spektra

12.Trendy ve správě kmitočtového spektra pro nové radiokomunikační technologie a služby.

13.Soutěžní právo. Ochrana hospodářské soutěže.

14.Ochrana osobních údajů. Ochrana obsahu.

Osnova cvičení:

1.Úvod. Organizační záležitosti. Zadání seminárních cvičení.

2.Státní svátek

3.Konzultace k seminárním prezentacím.

4.Příprava seminární prezentace.

5.Tvorba a trendy legislativy regulace elektronických komunikací v ČR a EU.

6.Seminární cvičení 1: Síťová neutralita - EU vs. USA.

7.Aplikace právní úpravy v sektoru elektronických komunikací v regulační praxi.

8.Seminární cvičení 2: Řízení a koordinace světových telekomunikací (ITU).

9.Seminární cvičení 3: Řízení a koordinace evropských telekomunikací (CEPT).

10.Seminární cvičení 4: Správa a regulace trhu elektronických komunikací v USA (FCC).

11.Správa rádiového spektra s ohledem na praktické působení a úlohu ČTÚ jak v ČR, tak i v mezinárodním měřítku v CEPT, EU a ITU.

12.Monitorování radiového spektra v terénu (praktické cvičení).

13.Seminární cvičení 5: Regulace mediálního trhu v některých evropských státech (FR, UK). Ochrana autorských práv na internetu.

14.Zápočet. Rezerva.

Cíle studia:

Cílem předmětu je dát studentům komplexní základní přehled o právních aspektech spojených s informačními a komunikačními systémy z hlediska mezinárodního, evropského a vnitrostátního práva.

Studijní materiály:

. Podklady k přednáškám a cvičením

. Kolektiv: Základy práva pro neprávníky, 2. vydání, vyd. Aleš Čeněk; ISBN: 978-80-7380-116-8

. Vaníček, Z.: Zákon o elektronických komunikacích; vyd.: Linde Praha; ISBN: 978-80-7201-739-3

. Maisner, M - Vaníček, Z.: Odpovědnost za obsah přenosu v elektronických komunikacích; vyd. Wolters Kluwet; ISBN 978-80-7357-964-7

. Maisner, M. a kolektív: Základy softwarového práva; vyd. Wolters Kluwer; ISBN 978-80-7357-638-7

. Kučerová, A.: Zákon o ochraně osobních údajů; vyd. C. H. Beck; ISBN: 8071797626

. Kroupa,J. - Molek,P. - Šimáčková,K. - Vyhnánek,L.: Mediální právo, ISBN 978-80-210-4884-3.

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A0M32KMP
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost T2:B3-700
Holeček J.
Ondráček P.

14:30–16:00
(přednášková par. 1)
Dejvice
Laboratoř K132
místnost T2:B3-700
Holeček J.
Ondráček P.

16:15–17:45
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Dejvice
Laboratoř K132
Čt

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1849906.html