Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Optické systémy

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
XP32OSY ZK 4 4P + 0S česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra telekomunikační techniky
Anotace:

Optické systémy se ve stále větší míře uplatňují v sítích elektronických komunikací. Předmět dává přehled o aktuálním uplatnění optických komponent v přenosových sítích a zaměřuje se na potenciálně aplikovatelné teoretické principy.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/XP32OSY

Požadavky:

Zkouška se koná formou testu, který je bodován, s maximálním počtem bodů 30.

Osnova přednášek:

1. Coherent Transmission Systems

2. Terabit Optical Superchannels

3. Extremely High Modulation Formats

4. Multicarrier Optical Transmission

5. Trasmission Systems Using Muticore Fibers

6. Elastic Networking

7. Wavelength Assignement Problems

8. Optical Burst Switched Networks

9. ROADM node architectures for Reconfigurable Optical Networks

10. Novel Architectures for Streaming and Routing

11. Semiconductor Photonic Integrated Circuit Transmitters and Receivers

12. Advances in Photodetectors and Optical Receivers

13. Implementation Aspects of Coherent Transmit and Receive Functions in Application-Specific Integrated Circuits

14. All-Optical Regeneration and Amplification

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Poskytnutí detailů o funkci některých optických prvků a sítí s výhledem do budoucnosti.

Studijní materiály:

[1] SACKINGER, Eduard. Broadband circuits for Optical Fiber Communication. 1st edition. New Jersey : Wiley, 2005. 453 s. ISBN 0-471-71233-7. ^ [2] CHEN, Chin-Lin. Elements of optoelectronics and fiber optics. Chicago : IRWIN, 1996. 585 s. ISBN 0-256-14182-7. ^ [3] GOFF, David R. Fiber Optic Reference Guide : A Practical Guide to Communications Technology. New York : Focal Press, 2002. 253 s. ISBN 0-240-80486-4. ^ [4] KASHIMA, Norio. Passive Optical Components for Optical Fiber Trasmission. London : Artech House, 1995. 341 s. ISBN 0-89006-775-9. ^ [5] WEINERT, Andreas. Plastic Optical Fibers : Principles, Components, Installation. Munich : Siemens, 1999. 145 s. ISBN 3-89578-135-5. ^ [6] KAMINOW, Ivan, TINGYE, Lie. Optical Fiber Telecommunications IV A : Components. Kaminw Ivan. London Academic Press 2002. 876 s. ISBN 0-12-395172-0. ^ [7] KAMINOW, Ivan, TINGYE, Li. Optical Fiber Communications: Systems and Impairments. Ivan Kaminow. London Academic Press 2002. 1022 s. ISBN 0-12-359173-9. ^

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/XP32OSY
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 2. 6. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12489804.html