Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Projekt v týmu

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
A2B32TPR KZ 3 0P + 3C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra telekomunikační techniky
Anotace:

Týmová práce ve formě projektu. Téma práce si student vybere z nabídky témat souvisejících se studovaným oborem. Výběrem tématu se student stává členem skupiny. Jeho úkolem je podílet se ve spolupráci se svými kolegy na vyřešení úkolu.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A2B32TPR

Požadavky:

Projekt je obhajován před komisí. Hodnocena je míra vyřešení zadaného úkolu týmem a individuální příspěvek studenta.

Osnova přednášek:

Určuje pedagogický vedoucí projektu.

Osnova cvičení:

Určuje pedagogický vedoucí projektu.

Cíle studia:

Cílem předmětu je zpracování vymezeného odborného úkolu a nácvik týmové práce.

Studijní materiály:

Doporučenou literaturu určuje pedagogický vedoucí projektu.

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 0p+9s

Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A2B32TPR
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12609104.html