Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Prostředky datové komunikace

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
V32PRD KZ 6 2P + 2L česky
Garant předmětu:
Jiří Vodrážka, Tomáš Zeman
Přednášející:
Jiří Vodrážka, Tomáš Zeman
Cvičící:
Jiří Vodrážka, Tomáš Zeman
Předmět zajišťuje:
katedra telekomunikační techniky
Anotace:

Předmět se zabývá vybranými způsoby přenosu informace včetně popisu příslušných rozhraní, protokolů a prostředků. Přednášky rozšiřují znalosti získané v jiných předmětech, orientovaných na datové sítě, zejména směrem k aplikacím v průmyslu. Cvičení mají projektový charakter. Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/V32PRD

Požadavky:
Osnova přednášek:

1.Úvod do předmětu. Stav, rozvoj a budoucnost datových komunikací v ČR a ve světě.

2.Datové sítě pro veřejné a privátní sítě (internet vs. průmyslové sítě, rozdíly, parametry, bezpečnost).

3.Datový řetězec. Klasická datová rozhraní. Sběrnice RS485, 1-wire, M-Bus.

4.Vlastnosti metalických datových rozhraní (USB, IEEE1394, MIDI, S/PDIF a HDMI).

5.Vlastnosti rádiových datových rozhraní (W-USB, ECMA368, Bluetooth, IEEE815.3c).

6.Datová rozhraní pro průmyslové sítě, průmyslový Ethernet. Budoucnost datových rozhraní.

7.Obvody datových rozhraní, modemy (zobecněný model). Funkce vybraných bloků v modemech.

8.Aplikace kódovacích metod – mřížkové kódy, turbo kódy.

9.Vysokorychlostní modemy (xDSL, G.fast, nové trendy).

10.HDO. Využití energetických vedení a sítí pro přenos datového signálu, systémy PLC a BPL.

11.Inteligentní sítě (smart grid). Řízení sítí, Scada, RTU.

12.Přenos dat v sítích kabelové televize. Základní vlastnosti a využití IPTV.

13.Specifika přenosu dat v mobilních sítích. Využití 5G pro průmysl 4.0.

14.Principy e-learningu, prostředky pro on-line výuku.

Osnova cvičení:

1.Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v laboratoři. Požadavky pro udělení zápočtu. Výběr projektu a seznámení s technickými prostředky laboratoře.

2.Příprava laboratorní studie a její hodnocení.

3.–12. Práce na projektu.

13.Prezentace výsledků projektu. Odevzdání zprávy z projektu.

14.Hodnocení projektu a zápočet.

Cíle studia:

A) Požadavky pro udělení zápočtu:

1) studie projektu

2) prezentace výsledků projektu

3) úspěšně odevzdaná zpráva z projektu

B) Hodnocení klasifikovaného zápočtu:

Celkové hodnocení vychází ze stupnice ECTS.

1) studie projektu (0–10 bodů)

2) hodnocení projektu (0–90 bodů)

Studijní materiály:

1.VODRÁŽKA, Jiří a Petr JAREŠ, 2019. Komunikační sítě pro energetiku budoucnosti (Smart Grid) [online]. Praha [cit. 2022-05-11]. Dostupné z: https://www.vovcr.cz/portal/topic/520

2.VODRÁŽKA, Jiří a Petr JAREŠ, 2019. Testování nové generace internetových přípojek (NGA) [online]. Praha [cit. 2022-05-11]. Dostupné z: https://www.vovcr.cz/portal/topic/521?displayType=blocks

3.SVOBODA, Jaroslav, 2017. Využívání silnoproudých vedení pro přenos zpráv (PLC, BPL) [online]. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická [cit. 2022-05-11]. ISBN 978-80-01-06276-0. Dostupné z: http://techpedia.fel.cvut.cz/single/?objectId=87

4.PRAVDA, Ivan, 2017. Vysokorychlostní přístup k Internetu [online]. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická [cit. 2022-05-11]. ISBN 978-80-01-06281-4. Dostupné z: http://techpedia.fel.cvut.cz/single/?objectId=88

5.LUCKI, Michal, 2017. Moderní metody modulace [online]. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická [cit. 2022-05-11]. ISBN 978-80-01-06271-5. Dostupné z: http://techpedia.fel.cvut.cz/single/?objectId=86

6.PRAVDA, Ivan, 2017. Moderní datová rozhraní [online]. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická [cit. 2022-05-11]. ISBN 978-80-01-06266-1. Dostupné z: http://techpedia.fel.cvut.cz/single/?objectId=85

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 4. 10. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7224006.html