Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Wireless Technologies

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BE2M32BTSA Z,ZK 6 2P + 2L anglicky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra telekomunikační techniky
Anotace:

The lectures give overview of fundamental principles of wireless networks in various areas of their application. Students will understand architecture, principles and protocols used in different wireless technologies and learn how these technologies can be exploited in real world applications. The goal is to teach students how to solve problems related to deployment of wireless networks, their operation or development of wireless networks components.

Požadavky:

Students must have fundamental knowledge of modulations, coding techniques and multiple access methods for wireless networks. Furthermore, they must understand to components of a communication chain, signal propagation and radio channel characteristics (attenuation, gain, interference, noise) and characteristics of spectrum and signals (mean value, energy, power, correlation, etc.).

Osnova přednášek:

1.Introduction to wireless networks, medium access

2.Routing in wireless sensor networks – metrics and protocols

3.RFID – basic principles & physical layer

4.RFID – evolution, technologies, communication chain

5.M2M/IoT - system design, operation and M2M/IoT protocols, Industry 4.0

6.Bluetooth – network topology, physical layer, data transmission and control

7.Wi-Fi – evolution, physical layer and network topology

8.Wi-Fi – medium access control and data transmission

9.IoT communication in mobile networks

10.LPWAN/LPN protocols for IoT – LoRa, Sigfox, etc.

11.Integration of wireless networks into TCP/IP environment

12.Friday's timetable

13.WiMAX – network topologies, data transmission and control

14.Vehicular communications

Osnova cvičení:

1.Introduction

2.Medium access methods

3.Wireless routing protocols

4.Introduction to labs – assignment and discussion about solutions and resources

5.LAB 1. – group A – V2X communication

6.LAB 1. – group B – V2X communication

7.LAB 2. – group A – Configuration and hacking of WiFi

8.LAB 2. – group B – Configuration and hacking of WiFi

9.LAB 3. – group A – Evaluation of NB-IoT operating parameters

10.LAB 3. – group B – Evaluation of NB-IoT operating parameters

11.LAB 4. – group A – LoRaWAN Telecommunication Chain

12.-

13.LAB 4. – group B – LoRaWAN Telecommunication Chain

14.Assessment, lab replacement

Cíle studia:

The goal is to teach students how to solve problems related to deployment of wireless networks, their operation or development of wireless networks components.

Studijní materiály:

[1] H.Y. Wei, J. Rykowski, S. Dixit, „ WiFi, WiMAX and LTE Multi-hop Mesh Networks: Basic Communication Protocols and Application Areas,“ Wiley, 2013.

[2] W.W. Dargie, C. Poellabauer, „Fundamentals of Wireless Sensor Networks: Theory and Practice,“ Wiley, 2010.

[3] Kevin Townsend, C. Cufí, Akiba, R. Davidson, „Getting Started with Bluetooth Low Energy: Tools and Techniques for Low-Power Networking,“ O'Reilly Media, 2014.

[4] V. Coskun, K. Ok, B. Ozdenizci, „Near Field Communication (NFC): From Theory to Practice,“ Wiley 2012.

[5] K. Finkenzeller, D. Muller, RFID Handbook: Fundamentals and Applications in Contactless Smart Cards, Radio Frequency Identification and Near-Field Communication, 3rd Edition", Wiley 2010.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 7. 10. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5602006.html