Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Unixové operační systémy

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
B6B32UOP KZ 4 2P + 2C + 2D česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra telekomunikační techniky
Anotace:
Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Operační systémy - základní definice, vznik a vývoj, hlavní typy a rodiny OS.

2. Uživatelská práva a administrace uživatelů, uživatel root, další systémová privilegia a práce s nimi.

3. Vypínání a zapínání systému a procesů. Proces init, spouštěcí scripty.

4. Správa diskového subsystému. Administrace systému souborů. RAID, LVM, swap.

5. Síťové vlastnosti OS Linux, základní konfigurace sítě.

6. Pokročilé síťové vlastnosti OS Linux. iptables, rule-based routing, tunneling.

7. Síťová rozhraní programu - sockety, otevíraní a uzavírání spojení, přenos dat, resolver - v různých úrovních OS (jazyk

C, scripting, aplikace)

8. Kompilace software v OS Unixového typu. GNU Toolchain, překlad jádra Linuxu.

9. Provozování základních serverových služeb v systému Linux - WWW server (LAMP), mail-server, další služby.

10. Bezpečnost operačních systémů Unixového typu. Druhy útoků a obrana před nimi.

11. Unixové OS v prosředí telekomunikačních sítí. Hlavní oblasti použití.

12. Softwarová pobočková ústředna Asterisk a její nasazení na OS Linux.

13. Linux v mobilních a embedded zařízeních - routery, řídicí desky. Speciální distribuce - Android, Meego, OpenWRT...

14. Virtualizace OS a cloud computing. Přiklady pro OS Unixového typu.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Adelstein, T. - Lubanovic, B.: Linux System Administration. O'Reilly Media, Inc., New York, 2007.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 9. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6632006.html