Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Numerické metody řešení elektromagnetických úloh

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
XP32NMR ZK 4 4P + 0S česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra telekomunikační techniky
Anotace:

Předmět se zabývá analýzou šíření elektromagnetického pole vzduchem jako i jiným prostředím. Předmět nabídne posluchačům pohled „dovnitř“ populárních numerických metod jako jsou např. metoda konečných diferencí, metoda hraničních prvků, ale zejména metoda konečných prvků. Ovládání softwaru je při dnešní úrovni znalostí výpočetní techniky samozřejmostí. V předmětu se klade důraz na pochopení matematického principu použitého aparátu a fyzikální podstaty řešené úlohy (v symbióze s konkrétním softwarových prostředím).

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/XP32NMR

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Úvod k numerickým metodám.

2. Princip nejmenšího účinku.

3. Úvod - matematické základy.

4. Analogické veličiny polí, statické vs. časově závislé elektromagnetická pole, 2D vs. 3D, rozhraní materiálů.

5. Metoda konečných diferencí (teorie, příklady).

6. Metoda váhových zbytků (kolokační metody).

7. Metoda váhových zbytků, Galerkinova globální metoda.

8. Metoda konečných prvků (MKP) - základy.

9. MKP - spojování elementů, okrajové podmínky.

10. MKP - příklady.

11. Metoda hraničních prvků (základy, propojení regionů, příklady).

12. Vybrané problémy MKP - propojení magnetických a mechanických veličin.

13. Vybrané problémy MKP - časově závislé děje, elementy vyšších řádů, 3D, nelinearity v systému.

14. Aktuální trendy, shrnutí a srovnání výhod a nevýhod prezentovaných řešení.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Absolvent předmětu bude schopen „vidět“ do nitra numerické metody a tak předejít případným fatálním omylům, které jsou způsobeny nesprávnou fyzikální či matematickou interpretací úlohy, případně nesprávným přístupem zvolené metody.

Studijní materiály:

[1]MAGA, D., HARŤANSKÝ, R. Numerické riešenia. Brno: Univerzita Obrany, 2006. 174 s. ISBN 80-7231-130-1.

[2]DiBARBA, P., SAVINI, A., WIAK, S. Field Models in Electricity and Magnetism. [New York]: Springer Verlag, 2008. 174 s. ISBN 978-1-4020-6842-3.

[3]JIN, J. The Finite Element Method in Electromagnetics. [s. l.]: John Wiley & Sons, 2002. 743 s. ISBN 0-471-43818-9.

[4]BINNS, K. J., LAWRENSON, P. J., TROWBRIDGE, C. W. The Analytical and Numerical Solution of Electric and Magnetic Fields. [s. l.]: Wiley Publishers, 1992.

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2239006.html