Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Datové sítě

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BD5B32DAT Z,ZK 4 14P + 6L česky
Garant předmětu:
Leoš Boháč
Přednášející:
Pavel Bezpalec, Leoš Boháč
Cvičící:
Pavel Bezpalec, Leoš Boháč
Předmět zajišťuje:
katedra telekomunikační techniky
Anotace:

Předmět seznamuje studenty se základními principy komunikace v různých datových sítích a systémech. Cílem předmětu

je poskytnout studentům širší přehled protokolové komunikace pro konkrétní typy nejčastěji používaných datových sítí.

Předmět také umožňuje studentům nahlédnout do způsobů komunikace v síti Internet, včetně možnosti si prakticky

vyzkoušet realizaci modelové datové sítě v laboratoři na reálných zařízeních a implementaci jednoduchých síťových

aplikací. Cílem předmětu je také motivace studentů k dalšímu studiu dílčích detailů probírané širší problematiky

datových sítí v ostatních předmětech oboru, čímž se snaží dát těmto detailům jednotný rámec a aplikačně-systémový

vhled.

Požadavky:

nevyžaduje žádné specifické znalosti

Osnova přednášek:

1. Úvod do datových sítí, základní pojmy, rozdělení datových sítí, historický vývoj

2. Internet, virtualizace, Cloud, sociální sítě

3. Modely datové komunikace, formální zápis funkce komunikačního protokolu

4. Standardizace, procesy, dokumenty, formy zápisu

5. Protokoly, rozhraní a služby v Internetu. Příklady síťových aplikací

6. Komunikace mezi WWW klientem a serverem

7. Konferenční aplikace a sítě typu „peer-to-peer“

8. Adresace zařízení a základy směrování v sítích

9. Architektura systému doménových jmen

10. Přenos elektronické pošty v Internetu

11. Internet věcí a platformy pro vývoj aplikací M2M

12. Praktické základy funkce a aplikační použití technologií Ethernet, Wifi a bezdrátových senzorových sítí

13. Principy funkce a použití síťových prvků v datových sítích (hub, bridge, switch, router, gateway, balancer)

14. Základní principy správy a řízení datových sítí

Osnova cvičení:

1.Opakovaní základních pojmů z oblasti datových sítí, BOZP

2.Zařízení v Labu. Produkty Cisco, sw analyzátor Wireshark

3.LAN - používaná media, parametry, měření.

4.LAB: Realizace universálního kabelážního rozvodu CAT5+

5.LAB: Realizace universálního kabelážního rozvodu CAT5+

6.LAB: El. Pošta - konfigurace a analýza protokolů DNS, SMTP, POP3.

7.LAB: El. Pošta - konfigurace a analýza protokolů DNS, SMTP, POP3.

8.LAB: Velká firemní síť - konfigurace směrování.

9.LAB: Velká firemní síť - konfigurace směrování.

10.LAB: Malá firemní síť - konfigurace ADSL, PPPoE, DHCP, NAT.

11.LAB: Malá firemní síť - konfigurace ADSL, PPPoE, DHCP, NAT.

12.LAB: Konfigurace eth. přepínače, VLAN

13.LAB: Konfigurace eth. přepínače, VLAN

14.Zápočet, náhradní měření.

Cíle studia:

Student pochopí principy fungovaní komunikace v datových sítích, potažmo v Internetu.

Studijní materiály:

Boháč, L. - Bezpalec, P. Datové sítě. Přednášky. 1. vyd. Praha, Vydavatelství ČVUT, 2011.

Boháč, L. - Bezpalec, P. Komunikace v datových sítích. Cvičení. 1. vyd. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2006.

Pužmanová, R. TCP/IP v kostce. Nakladatelství Kopp, 2004.

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/BD5B32DAT
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost T2:B3-812a
Bezpalec P.
12:45–14:15
(přednášková par. 1)
Dejvice
Laboratoř K132
Čt

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4975906.html