Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Digitální zpracování signálu

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
A8B32DSP Z,ZK 5 3P + 1L česky
Garant předmětu:
Pavel Zahradník
Přednášející:
Boris Šimák, Pavel Zahradník
Cvičící:
Boris Šimák, Pavel Zahradník
Předmět zajišťuje:
katedra telekomunikační techniky
Anotace:

Předmět je zaměřen na základy číslicového zpracování signálů, systémy a metody pro číslicové zpracování signálů.

Požadavky:

Znalosti z přednášek, 100 % účast na cvičení, úspěšné absolvování testu.

Osnova přednášek:

1. Přehled signálů diskrétních v čase v časové a kmitočtové oblasti

2. Transformace konečné délky (DFT, DCT)

3. Transformace z

4. Lineární časově invariantní systémy diskrétní v čase v transformované oblasti

5. Struktury číslicových filtrů

6. Návrh číslicových FIR filtrů, pokročilé aproximace

7. Návrh číslicových IIR filtrů

8. Vzorkování 2D signálů

9. 2-D a m-D transformace

10. Návrh 2-D and m-D číslicových filtrů

11. Analýza vlivu konečné délky slova

12. Základy multirate číslicového zpracování signálů

13. Multirate banky filtrů a wavelety

14. Spektrální analýza, okna

Osnova cvičení:

1. Matlab - vytváření m-souborů, generování signáů, analýza jednoduchých digitalnich struktu, zobrazrení v časové oblasti.

2. Příklady z oblasti diskrétních signálů a systémů v časové oblasti.

3. Přiklady výpočtu Fourierovy transformace pomoci Matlabu., výpočet frekvenční odezvy a fáze, generování signálů, jejich vizualizace.

4. Konvoluce, dekonvoluce, odezva systému.

5.Faktorizace FIR a IIR přenosové funkce, paralelní realizace, kaskádní realizace.

6.Systémy s konečnou délkou slova, příklady výpočtu, aplikace.

7.Návrh číslicových FIR filtrů pomocí Matlabu, funkce okénka.

8.Návrh 1D a 2D systémů. Vzorkování, interpolace a decimace signálů.

9. IIR návrh filtru s užitím Matlabu, aproximace, stabilita.

10. 1D a 2D FIR filter design

11. Multirate Digital Signal Processing – návrh a realizace, převzorkování.

12. Multirate Digital Signal Processing.

13. Zápočtový test.

Cíle studia:

Teoretické znalosti studentů z matematiky prohloubit v oblasti zpracování signálů a získat znalosti pro návrh filtrů FIR a IIR, metodami realizace včetně realizaci bank filtrů.

Studijní materiály:

1. Sanjit K. Mitra, Digital Signal Processing, 4th Edition, McGraw-Hill, 2010

2. Boaz Porat: A course in Digital signal processing, John Wiley 1997

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A8B32DSP
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost T2:A4-304a
Šimák B.
14:30–17:00
(přednášková par. 1)
Dejvice
Laboratoř K132
místnost T2:A4-304a
Šimák B.
17:00–17:45
(přednášková par. 1)
Dejvice
Laboratoř K132
místnost T2:B3-710
Šimák B.
14:30–17:00
(přednášková par. 1)
Dejvice
Laboratoř K132
místnost T2:B3-710
Šimák B.
17:00–17:45
(přednášková par. 1)
Dejvice
Laboratoř K132
Čt

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2668706.html