Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Telekomunikační sítě

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
BD6B32TKS Z,ZK 5 14P + 6L
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra telekomunikační techniky
Anotace:

Předmět se zabývá telekomunikačními sítěmi z různých hledisek, od fyzikálních základů přes strukturu až po aplikace. Seznamuje se základními pojmy a principy v oblasti sdělování, službami poskytovanými telekomunikačními sítěmi, hodnocením kvality služeb, s pojmy provozního inženýrství a dimenzování prvků sítí. Využití těchto principů a metod je doloženo na konkrétních sdělovacích sítích - ISDN, přenosu dat, pevných i mobilních.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Základní pojmy. Regulace a standardizace v oblasti telekomunikací.

2. Sdělovací řetězec: zdroj - přenosový a spojovací prostředek - spotřebič. Pojem síť.

3. Popis zdroje, přenosového a spojovacího prostředku, jejich typy a vlastnosti.

4. Způsoby přenosu informace a jejího zabezpečení.

5. Model propojení otevřených systémů OSI.

6. Metody vícenásobného využití přenosových prostředků. Modulace.

7. Přenosová prostředí a jejich využití. Přenosové systémy.

8. Spojovací systémy - základní charakteristiky. Signalizace.

9. Principy a vlastnosti mobilních telekomunikačních sítí. Přenos dat v hostitelských sítích.

10. Sítě ISDN úzkopásmové a širokopásmové. Inteligentní sítě.

11. Služby v telekomunikačních sítích a jejich klasifikace.

12. Provozní zatížení, obsluhové systémy a modely provozního zatížení, základní parametry.

13. Hodnocení kvality služeb QoS a výkonnosti sítí NP.

14. Mobilní telekomunikační sítě.

Osnova cvičení:

1. Úvodní cvičení. Požadavky k zápočtu, bezpečnost práce v laboratoři.

2. Útlum a zisk, relativní a absolutní úrovně. Příklady výpočtů a užití v praxi.

3. Zabezpečení přenosu dat. Příklady vytváření a zpracování kódu.

4. Úvod do cyklu laboratorních úloh.

5. Zpracování hovorového signálu.

6. Účastnické přípojky v telefonní síti.

7. Účastnické přípojky v síti ISDN.

8. Bezdrátové sítě.

9. Provoz a aplikace v IP sítích.

10. Provozní zatížení.

11. Optické komunikace.

12. Zápočtový test.

13. Náhradní měření.

14. Zápočet.

Cíle studia:

Student si osvojí základní znalosti týkající se sítí elektronických komunikací, od základních principů až po služby a aplikace.

Studijní materiály:

1. VODRÁŽKA J., PRAVDA I.: Principy telekomunikačních systémů, skriptum - vydavatelství ČVUT, Praha 2005. ISBN 80-01-03366-X.

2. JANSEN H., RÖTTER H. a kol.: Informační a telekomunikační technika, nakladatelství Europa Sobotáles, Praha 2004. ISBN 80-86706-08-7.

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 9. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4483806.html