Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Digital Signal Processing and Communication Laboratory

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
AE8B32DCL Z 2 0P + 2C anglicky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra telekomunikační techniky
Anotace:

Jedná se o společnou laboratoř prakticky spojující teoretické znalosti získané v předmětech B-DSP (Digitální zpracování signálu), B-DCM (Digitální komunikace) a B-DNT (Teorie datových sítí). Demonstruje jak tyto oblasti dohromady umožňují návrh komplexního funkčního systému. Studenti v kurzu navrhnou soubor dílčích funkčních bloků využívající dílčí znalostí z výše uvedených předmětů, které v závěru umožní konstrukci komplexního demonstračního systému pro digitální zpracování signálu a komunikace. Laboratoř užívá počítačové simulace (např. Matlab) k praktickému ověření funkčnosti a vlastností systému. Zároveň ukazujeme jak mohou být použité rozličné CAD a matematické SW balíky k návrhu systému.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Laboratoř je organizována blokovou formou (0+4) v týdnech 8-14. To umožní v asociovaných přednáškách dostatečně rozvinout teorii.

8. Návrh FIR filtru, struktury filtrů.

9. Lineární digitální modulátor. Blokový a konvoluční kodér.

10. Přístup ke sdílenému mediu - deterministický a nedeterministický.

11. Jednoduchý ARQ systém.

12. Multi-rate a 2-D zpracování signálu.

13. Digitální demodulátor pro AWGN lineární kanál. Dekodér blokového kódu. Dekodér konvolučního kódu, Viterbiho algoritmus. Vyhodnocení chybovosti detekce.

14. Demonstrace kompletního funkčního systému - např. filtrovaný obraz se šumem přenesený digitální modulací přes sdílené medium s vícenásobnými skoky.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2669406.html