Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Počítačové sítě

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
B6B32PSI Z,ZK 5 2P + 2C + 3D
Vztahy:
Předmět B6B32PSI nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět A8B32DNT (vztah je symetrický)
Předmět B6B32PSI může být splněn v zastoupení předmětem A8B32DNT
Garant předmětu:
Leoš Boháč
Přednášející:
Leoš Boháč, Zbyněk Kocur, Tomáš Vaněk
Cvičící:
Pavel Bezpalec, Leoš Boháč, Ján Kučerák
Předmět zajišťuje:
katedra telekomunikační techniky
Anotace:

Předmět je věnován architektuře a technologiím počítačových sítí, a metodám dovolujícím propojení odlišných sítí do jednotné sítě - Internetu. Cílem je seznámit studenty s velice rychle se měnící problematikou počítačových sítí a s principy funkce, návrhu, ladění a využití počítačových sítí k přenosu informací. Studenti si také osvojí základní metody a principy programování přenosu dat a parametrizaci různých síťových zařízení na praktických úlohách. Praktická cvičení jsou zaměřena na programování jednoduchých síťových aplikací a konfiguraci síťových prvků. Cvičení jsou částečně seminární, zaměřená na prohloubení síťových znalostí, zčásti praktická (laboratorní cvičení), zaměřená na programování síťových aplikací, konfiguraci sítí a jejich prvků.

Požadavky:

Speciální odborné znalosti nejsou zapotřebí.

Osnova přednášek:

1.Úvod do problematiky datových a počítačových sítí.

2.Fyzická a spojová vrstva, přenosová média a signály

3.Lokální síť Ethernet, přepínané sítě a jejich virtualizace.

4.Redundance v přepínaných Ethernet sítích – Spanning Tree protokol

5.Základy bezdrátových Wifi.

6.Síťová vrstva a její účel. Směrování a směrovací protokoly. Statické směrování. Směrovací tabulka. Pomocné protokoly a nástroje pro její ladění (ARP, ICMP, Ping, Tracert)

7.Dynamické směrování a význam výchozího směru.

8.Překlad IP adres a řízení provozu (ACL).

9.Centralizované přidělování IP adres (DHCP). Systém doménových jmen.

10.Elektronická pošta a SMTP protokol.

11.Protokoly transportní vrstvy (UDP, TCP).

12.Základy programování BSD soketů.

13.Zajištění bezpečnosti počítačových sítí.

14.Datová centra a ICT Cloudy.

Osnova cvičení:

1.Obsah cvičení a opakování RM-OSI modelu.

2.Simulační a monitorovací nástroje počítačových sítí. Práce v PacketTraceru.

3.Seznámení se se zařízením laboratoře a základy konfigurace

4.Datová rozhraní a strukturované kabelážní systémy.

5.Sestavení a ověření funkce základní přepínaní Ethernet sítě.

6.Sestavení a ověření funkce přepínaní Ethernet sítě s podporou virtualizace.

7.Seminář IPv4 adresace. VLSM a CIDR. Výpočet adresace IPv4 sítě.

8.Základní nastavení směrované sítě, směrovací tabulka.

9.Nastavení směrování pomocí statistických záznamů a řešení jednoduché redundance pomoci plovoucích statických záznamů.

10.Sestavení směrované sítě s podporou RIP protokolu a zhodnocení vlastností.

11.Sestavení směrované sítě s podporou OSPF protokolu a zhodnocení vlastností.

12.Nasazení DHCP a DNS služeb a aplikace ACL filtrů v datové TCP/IP síti.

13.Nasazení překladu IP adres (NAT).

14.Zápočtový test.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Doporučená literatura:

- Boháč, Bezpalec. Datové sítě, přednášky. Vydavatelství ČVUT, Praha 2011. ISBN 80-01-04694-4.

- Janeček J.: Distribuované systémy. ES ČVUT 2001

- Dostálek L., Kabelová A.: Velký průvodce protokoly TCP/IP a systémem DNS, Computer Press, 2000

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B6B32PSI
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost T2:B3-714
Bezpalec P.
07:30–09:00
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Dejvice
Laboratoř K132
místnost T2:B3-714
Kučerák J.
09:15–10:45
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Dejvice
Laboratoř K132
místnost T2:B3-714
Kučerák J.
11:00–12:30
(přednášková par. 1
paralelka 103)

Dejvice
Laboratoř K132
místnost T2:B3-714
Bezpalec P.
12:45–14:15
(přednášková par. 1
paralelka 104)

Dejvice
Laboratoř K132
místnost T2:B3-714
Bezpalec P.
14:30–16:00
(přednášková par. 1
paralelka 105)

Dejvice
Laboratoř K132
místnost T2:B3-714
Bezpalec P.
16:15–17:45
(přednášková par. 1
paralelka 106)

Dejvice
Laboratoř K132
místnost T2:B3-714
Bezpalec P.
18:00–19:30
(přednášková par. 1
paralelka 107)

Dejvice
Laboratoř K132
St
Čt
místnost T2:C3-337
Boháč L.
Vaněk T.

16:15–17:45
(přednášková par. 1)
Dejvice
T2:C3-337
místnost KN:E-301
Boháč L.
Vaněk T.

18:00–19:30
(přednášková par. 1)
Karlovo nám.
Šrámkova posluchárna K9

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3130806.html