Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Digitální zpracování signálů v telekomunikacích

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
B2M32DZSA Z,ZK 6 2P + 2L česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra telekomunikační techniky
Anotace:

Cílem předmětu Digitální zpracování signálů v telekomunikacích DZS je seznámit s teorií, metodami a implementací algoritmů číslicového zpracování jedno- a vícerozměrných signálů s ohledem na jejich uplatnění v telekomunikační technice.

Požadavky:

Spolehlivá znalost základů číslicového zpracování signálů, s výhodou v rozsahu [1].

Osnova přednášek:

1. Vzorkování spojitého analogového signálu, převod na digitální signál

2. Integrální transformace a jejich diskrétní verze

3. Decimace, interpolace, obecná změna vzorkovacího kmitočtu

4. Návrh číslicových filtrů s nekonečnou impulsní odezvou

5. Návrh číslicových filtrů s konečnou impulsní odezvou

6. Návrh optimálních FIR filtrů, úzkopásmové filtry, hřebenové filtry, konečná délka slova

7. Adaptivní filtrace, potlačení ozvěny

8. Komprese akustických signálů

9. Dvou- a vícerozměrné signály a systémy

10. Návrh dvourozměrných FIR filtrů, separabilní, neseparabilní

11. Komprese obrazových signálů

12. Komprese videosignálů

13. Implementace algoritmů DZS

14. Architektury čísicových signálových procesorů

Osnova cvičení:

1. Matlab -Vzorkování analogového signálu, převod analogového signálu na digitální

2. Matlab - CTFT, DTFT, DFT, FFT, KLT

3. Matlab - Decimace, interpolace, obecná změna vzorkovacího kmitočtu

4. Matlab - Návrh číslicových filtrů s nekonečnou impulsní odezvou

5. Matlab - Návrh číslicových filtrů s konečnou impulsní odezvou

6. Matlab - Návrh optimálních FIR filtrů, úzkopásmové filtry, hřebenové filtry, konečná délka slova

7. Matlab - Adaptivní filtrace, potlačení ozvěny

8. Matlab - Komprese akustických signálů

9. Matlab - Dvou- a vícerozměrné signály a systémy, vzorkování, 2D DFT

10. Matlab - Návrh dvourozměrných FIR filtrů, separabilní, neseparabilní

11. Matlab - Komprese obrazových signálů

12. Matlab - Komprese videosignálů

13. DSP C6x - Implementace algoritmů DZS

14. DSP C6x - Implementace algoritmů DZS

Cíle studia:

Cílem studia je osvojit si teorii, metody a implementaci algoritmů číslicového zpracování jedno- a vícerozměrných signálů s ohledem na jejich uplatnění v telekomunikační technice.

Studijní materiály:

[1] James H. McClellan, Ronald W. Schafer, Mark A. Yoder, Signal Processing First, Prentice Hall, 2003.

[2] Sanjit K. Mitra, Digital Signal Processing, 4th Edition, McGraw-Hill, 2010.

[3] Rulph Chassaing, Donald S. Reay, Digital Signal Processing and Applications with the TMS320C6713 and TMS320C6416 DSK, 2nd Edition, John Wiley, 2008.

[4] Materiály k přednáškám a cvičením

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 2. 3. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5595106.html