Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Síťové technologie

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
B2B32STE Z,ZK 4 2P + 2C česky
Garant předmětu:
Leoš Boháč
Přednášející:
Leoš Boháč
Cvičící:
Leoš Boháč, Petr Hampl, Ivan Pravda
Předmět zajišťuje:
katedra telekomunikační techniky
Anotace:

Cílem předmětu je rozvinout do hlubších detailů základní znalosti získané v povinném předmětu Datové sítě. Studenti

pochopí principy různých metod přístupu ke sdílenému médiu, detaily funkce technologie Ethernet, Wifi sítí a

v neposlední řadě i teorii a praktické použití směrovacích algoritmů v datových sítích. Dále se seznámí se širší

problematikou virtualizace sítě, kvalitou služby, překladem adres a speciálními sítěmi pro distribuci obsahu a systémy

rozložení aplikační zátěže. Neopomíjenou problematikou bude také vysvětlení principů zajištění vyšší úrovně robustnosti

sítě před výpadky.

Požadavky:

znalosti na úrovni předmětu Datové sítě

Osnova přednášek:

1. Úvod do předmětu. Zopakování základních pojmů, RM-OSI model

2. Analýza metod přístupu k přenosovému médiu (náhodné a deterministické)

3. Architektura lokální datové sítě Ethernet, fyzické vrstvy, hardwarové funkce, čipy

4. Wifi sítě s distribuovaným a centrálním řízením, datové sítě reálného času

5. Virtualizace lokální datové sítě

6. Architektura a návrh moderních přístupových sítí. Metropolitní síť Ethernet

7. Metody zajištění vyšší spolehlivosti lokálních sítí, rozložení zátěže

8. Protokoly spojové vrstvy v rozsáhlých sítích a jejich virtualizace

9. Základní principy směrování v IP sítích, architektury směrovačů a vícevrstvých přepínačů, sítě v datových centrech

10. Distribuovaný Bellman Ford algoritmus použitý ve směrovacím protokolu RIP

11. Distribuovaný Dijkstra algoritmus ve směrovacím protokolu OSPF

12. Překlad adres a filtrování provozu na síťové a transportní vrstvě

13. Zajištění kvality přenosu dat v IP sítích, třídy služeb

14. Inteligentní rozlehlé datové sítě, sítě pro zajištění distribuovaného obsahu (CDN) a rozdělení aplikační zátěže (ADN)

Osnova cvičení:

1. Úvod do obsluhy používaných zařízení

2. Omnet++

3. Realizace a ověření korektní funkce virtuální přepínané lokální sítě

4. Řešení projektu

5. Realizace a ověření korektní funkce SPT protokolu u přepínané lokální sítě

6. Řešení projektu

7. Realizace směrované sítě a ověření její korektní funkce, statické směrování

8. Řešení projektu, Kontrolní test

9. Realizace směrované sítě a ověření její korektní funkce, OSPF směrování

10. Řešení projektu

11. Realizace směrované sítě s překladem adres

12. Řešení projektu, Kontrolní test

13. Prezentace výsledků projektu, zápočet

Cíle studia:

Cílem předmětu je rozvinout do hlubších detailů základní znalosti získané v povinném předmětu Datové sítě. Studenti

pochopí principy různých metod přístupu ke sdílenému médiu, detaily funkce technologie Ethernet, Wifi sítí a

v neposlední řadě i teorii a praktické použití směrovacích algoritmů v datových sítích. Dále se seznámí se širší

problematikou virtualizace sítě, kvalitou služby, překladem adres a speciálními sítěmi pro distribuci obsahu a systémy

rozložení aplikační zátěže. Neopomíjenou problematikou bude také vysvětlení principů zajištění vyšší úrovně robustnosti

sítě před výpadky

Studijní materiály:

Dye M., McDonald R.: Network Fundamentals, CCNA Exploration Companion Guide, Cisco Press, 2007, ISBN: 1-58713-203-6

Graziani R., Johnson A.: Routing Protocols and Concepts, CCNA Exploration Companion Guide, Cisco Press, 2007, ISBN: 1-58713-204-4

Lewis W.: LAN Switching and Wireless, CCNA Exploration Companion Guide, Cisco Press, 2008, ISBN: 1-58713-202-8

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B2B32STE
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost T2:B3-714
Boháč L.
14:30–16:00
(přednášková par. 1)
Dejvice
Laboratoř K132
místnost T2:B3-714
Pravda I.
Hampl P.

18:00–19:30
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Dejvice
Laboratoř K132
místnost T2:C3-337
Boháč L.
14:30–16:00
(přednášková par. 1)
Dejvice
T2:C3-337
místnost T2:B3-714
Pravda I.
Hampl P.

16:15–17:45
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Dejvice
Laboratoř K132
místnost T2:C3-337
Pravda I.
Hampl P.

16:15–17:45
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Dejvice
T2:C3-337
Út
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 3. 6. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4649806.html