Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Řízení telekomunikačních systémů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
XP32RTS ZK 4 2P + 2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra telekomunikační techniky
Anotace:

Řízení telekomunikačních systémů (Telecommunications Systems Management) je disciplina, která řeší problematiku interakce technického a podnikatelského řízení telekomunikačních sítí a služeb jimi poskytovaných.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/XP32RTS

Požadavky:

Zkouška je písemná i ústní. Minimálním požadavkem je 60% správných odpovědí na zadané otázky.

Osnova přednášek:

1. Telekomunikační síť a její struktura.

2. Management telekomunikační sítě.

3. Trh telekomunikačních produktů.

4. Regulace a státní správa telekomunikací.

5. Liberalizace telekomunikačního trhu a její důsledky.

6. Nejnovější vývoj v oblasti optických komunikačních systémů (seminář)

7. Segmentace telekomunikačního trhu a její důsledky.

8. Problematika efektivní obsluhy segmentů telekomunikačního trhu.

9. Struktura telekomunikačního provozovatele.

10. Klíčové aktivity telekomunikačního provozovatele.

11. Role podpůrných systémů v činnosti telekomunikačního provozovatele.

12. Formalizované metody řízení služeb ICT systémů.

13. Formalizované a standardizované metody procesního řízení v telekomunikacích.

14. Rezerva.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Student se seznámí s technickými, legislativními a podnikatelskými aspekty telekomunikací a jejich interakcí. Absolvent předmětu bude mít soubor informací a dovedností, který využije při práci v útvarech informačních technologií podniků či institucí.

Studijní materiály:

[1]Khader, M. - Barnes, W.: Telecommunication Systems and Technology, Prentice Hall, 1999

[2]Jones, N.V.: Telecommunication Management. Virtualbookworm.com Publishing, 2004

[3]Sylaby přednášek

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/XP32RTS
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 2. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12481504.html