Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Optimalizace sítí

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
A8M32NOP Z,ZK 5 4P + 0C česky

Předmět A8M32NOP může být splněn v zastoupení předmětem B2M32PST

Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra telekomunikační techniky
Anotace:

Tento pokročilý kurs navazuje na bakalářský předmět o teorii datových sítí. Projdeme detailněji techniky modelování a

řízení přenosu dat a sítí a take budeme analyzovat procesy uvnitř prvků sítě.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Modelování přenosu dat: mocninový zákon, předpovídání zátěže

2. Modelování přenosu dat: modely mobility, lokalizace

3. Architektura sítě: topologie/systémy měnící se v čase

4. Architektura sítě: cloud a datová centra

5. Správa bezdrátových kanálů: multiplexing (TDM, FDM)

6. Správa bezdrátových kanálů: multiplexing II. (SDM, MIMO)

7. Rozdělení zátěže v síti: rozvrhování, vyrovnávání zátěže

8. Architektury sítě: centralizovaná a distribuovaná správa, prvky

9. Procesy uvnitř prvku: vyhledávání adresy (trie, Bloomovy filtry)

10. Procesy uvnitř prvku: třídění, filtrování a srovnávání vzorků

11. Procesy uvnitř prvku: přepínání (vstupní / výstupní fronty)

12. Pokročilé řízení toků

13. Teorie pravidel mezidoménového směrování

14. Shrnutí a opakování

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

1. James F. Kurose, Keith W. Ross - Computer Networking: A Top-Down Approach. Addison-Wesley, 2010.

2. G. Varghese - Network Algorithmics,: An Interdisciplinary Approach to Designing Fast Networked Devices.

Morgan Kaufmann, 2004.

3. Timothy G. Griffin and João Luís Sobrinho - Metarouting. SIGCOMM 2005.

4. Jean-Yves Le Boudec, Patrick Thiran - Network Calculus. Springer, 2001.

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A8M32NOP
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2693106.html