Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Laboratoř zpracování audio-video signálů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
A8M32AVL Z 2 0P + 2L česky
Garant předmětu:
Pavel Zahradník
Přednášející:
Petr Pollák, Pavel Zahradník
Cvičící:
Petr Pollák, Pavel Zahradník
Předmět zajišťuje:
katedra telekomunikační techniky
Anotace:

Předmět navazuje na teoretické základy získané v předmětech Zpracování a kódování audio signálů (M-APS) a

Zpracování a kódování video signálů (M-VPS), obecně také v předmětu Číslicové zpracování signálů (B-DSP). Cílem

předmětu je praktické procvičení základních algoritmů zpracování zvukových signálů (hudebních a řečových) a obrázků

resp. audio/video signálů. Jednotlivé úlohy budou realizovány v programovém systému MATLAB.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Vzorkování audio signálů, nástroje v MATLABu, nahrávání řečových signálů

2. Základní charakteristiky řečového signálu, měření kvality řeči

3. Detektory řeči s heuristickým prahováním (energetické, kepstrální, koherenční)

4. Jednokanálové metody zvýrazňování řeči (spektrální odečítání, Wienerova filtrace)

5. Algoritmy potlačování echa (LMS algoritmus, DTD detekce)

6. Analýza metod psychoakustické optimalizace zvukových signálů (dithering, noiseshaping)

7. Noiseshaping vyšších řádů, sigma-delta modulace

8. Vzorkování a převzorkování obrazu , kvantizace obrazu, reprezentace barevného obrazu

9. Bodové operace, ekvalizace histogramu, transformace obrazu, redukce šumu

10. Dvourozměrná FFT, dvourozměrná DWT

11. Kódování, bezeztrátové, Huffmanovo, aritmetické, délkou běhu, prediktivní

12. Karhunen-Loeveho transformace, diskrétní kosínová transformace

13. Blokování , deblokační filtry

14. Odhad pohybu, kompenzace pohybu

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

1. McLoughlin. Applied Speech and Audio Processing: With Matlab Examples. Cambridge University Press,

2009.

2. K. S. Thyagarajan, Still Image and Video Compression with MATLAB, Wiley, 2011.

3. Kahrs, M., Brandenburg, K.: Applications of Digital Signal Processing to Audio and Acoustics. Boston: Kluwer

Academic Publishers. 1998

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 4. 6. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2695306.html