Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Síťové operační systémy

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
A2B32SOS Z,ZK 6 2P + 2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra telekomunikační techniky
Anotace:

Síťové operační systémy, Linux, Unix. Nástroje pro administraci a správu sítí, vedení a správa dokumentace. Absolvent bude seznámen se základními pojmy a postupy při administraci OS typu UNIX. Získá základní dovednosti pro porozumění základům operačních systémů a jejich konfiguraci na platformě x86.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AD2B32SOS

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A2B32SOS

Požadavky:

1. 100% účast na cvičení (omluvená absence bude nahrazena podle pokynů vyučujícího).

2. Úspěšné zvládnutí testů.

Osnova přednášek:

1. Operační systémy - základní definice, vznik a vývoj, hlavní typy a rodiny OS.

2. Uživatelská práva a administrace uživatelů, uživatel root, další systémová privilegia a práce s nimi.

3. Vypínání a zapínání systému a procesů. Proces init, spouštěcí scripty.

4. Správa diskového subsystému. Administrace systému souborů. RAID, LVM, swap.

5. Síťové vlastnosti OS Linux, základní konfigurace sítě.

6. Pokročilé síťové vlastnosti OS Linux. iptables, rule-based routing, tunneling.

7. Síťová rozhraní programu - sockety, otevíraní a uzavírání spojení, přenos dat, resolver - v různých úrovních OS (jazyk C, scripting, aplikace)

8. Kompilace software v OS Unixového typu. GNU Toolchain, překlad jádra Linuxu.

9. Provozování základních serverových služeb v systému Linux - WWW server (LAMP), mail-server, další služby.

10. Bezpečnost operačních systémů Unixového typu. Druhy útoků a obrana před nimi.

11. Unixové OS v prosředí telekomunikačních sítí. Hlavní oblasti použití.

12. Softwarová pobočková ústředna Asterisk a její nasazení na OS Linux.

13. Linux v mobilních a embedded zařízeních - routery, řídicí desky. Speciální distribuce - Android, Meego, OpenWRT...

14. Virtualizace OS a cloud computing. Přiklady pro OS Unixového typu.

Osnova cvičení:

1. Úvodní cvičení. Obsah počítačových cvičení. Bezpečnost práce v učebně.

2. Základní dovednosti. Administrace uživatelů, práva uživatelů, soubory a práva.

3. Vypínání a zapínání systému a procesů. Proces init.

4. Správa diskového subsystému. Administrace systému souborů. Swap, RAID, LVM.

5. Instalace operačního systému Linux. Konfigurace a překlad jádra Linux.

6. Test

7. Instalace/odinstalace programů, balíkovací systémy, ze zdrojáku.

8. Linux v síti, ifconfig, route, iptables, netstat,... základy bezpečnosti, systémové logy.

9. Užitečné nástroje, shell scripty, grep, sed, awk..

10. Tvorba vlastních programů, gcc, make....

11. Test

12. Náhradní cvičení.

13. Zápočet.

Cíle studia:

Student se naučí ovládat, instalovat a spravovat OS typu UNIX se speciálním zaměřením na jeho síťové vlastnosti.

Studijní materiály:

1. Adelstein, T. - Lubanovic, B.: Linux System Administration. O'Reilly Media, Inc., New York, 2007.

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6c

Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A2B32SOS
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12573204.html