Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Teorie hromadné obsluhy

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
B2M32THOA Z,ZK 6 3P + 1L česky
Garant předmětu:
Petr Hampl
Přednášející:
Petr Hampl
Cvičící:
Petr Hampl
Předmět zajišťuje:
katedra telekomunikační techniky
Anotace:

Cílem předmětu je získat přehled dimenzování telekomunikačních sítí na základě poznatků z teorie hromadné obsluhy (THO) a seznámit se s možnostmi simulace a modelování sítí z hlediska posouzení kvality obsluhy (GoS) i jakosti služby (QoS). Závěry z THO jsou aplikovány na typy obsluhových systémů a telekomunikačních sítí, které se v současné době provozují a rozvíjejí. Teoretické poznatky o modelech obsluhových systémů umožňují aplikaci i na jiné obsluhové systémy než ryze telekomunikační.

Požadavky:

Posluchač by měl být obeznámen se základy teorie stochastických procesů a s používanými pravděpodobnostními metodami pro jejich popis v rozsahu předmětu „Pravděpodobnost a Statistika“.

Osnova přednášek:

1. Aplikace THO v telekomunikacích. Klasifikace obsluhových systémů (OS), jejich popis a uspořádání.

2. Matematický model OS, předpoklady řešení, odvození pravděpodobností stavů. Kendallovo značení OS.

3. Tok požadavků, matematický popis. Poissonovský tok, vlastnosti.

4. Parametry OS. Ztráta, blokování, výkon. Odhad nabídky.

5. Modely OS typu M/G/N/0. Zobecněný Erlangův model, aplikace na sítě s přepojováním paketů.

6. Dimenzování TS. Přeliv toků - charakter - dimenzování OS.

7. Modely OS typu M/M/N/inf./FIFO (RANDOM, LIFO), parametry GoS.

8. Modely OS typu M/M/N/R, popis, parametry GoS. Dimenzování.

9. Modely OS typu G/M/N, M/G/N a G/G/N. Aplikace.

10. Hodnocení jakosti služeb (QoS, GoS, NP). Spolehlivost, bezporuchovost, pohotovost prvku a sítě.

11. Principy simulace OS a TS, aplikační možnosti, omezení nástrojů MATLAB, SimEvents, OMNeT++.

12. OS s prioritami. Aplikace v praxi, metody režimů fronty a organizace pamětí (paketové sítě, PQ, CQ, LLQ, FQ, WFQ).

13. Přetížení sítě, modely omezení toků před a při přetížení sítě.

14. Metody předpovědi vývoje, regresní funkce. Závěry z teorie OS se ztrátou a smíšených pro aplikace v praxi.

Osnova cvičení:

1. Úvod do cvičení, seznámení se zadáním projektu.

2. Lab.: Dimenzování OS se ztrátou - modely typu M/G/N/0.

3. Lab.: Aplikace modelů G/M/N, M/G/N a G/G/N.

4. Lab.: Dimenzování OS s čekáním bez priorit, aplikace modelu M/M/N/R.

5. Lab.: Úvod do prostředí SimEvents, simulace systému M/M/N/R.

6. Lab.: Vliv režimů fronty (FIFO, WFQ, CQ, PQ) na QoS v paketové síti.

7. Aplikace zobecněného Erlangova modelu na dimenzování. Zápočet.

Cíle studia:

Cílem předmětu je získat přehled dimenzování telekomunikačních sítí na základě poznatků z teorie hromadné obsluhy (THO) a seznámit se s možnostmi simulace a modelování sítí z hlediska posouzení kvality obsluhy (GoS) i jakosti služby (QoS); získané znalosti pak aplikovat v individuálním projektu dimenzování datové sítě.

Studijní materiály:

[1] Křížovský, F., Kříž, P. Šťastný, M, Vaněk, N. Provozní zatížení v telekomunikacích - nepublikováno. Kapitoly 1 - 5. http://moodle.fel.cvut.cz

[2] Gross, D., Harris, C., M. Fundamentals of queuing theory. Third Edition. New York, London: J. Wiley and Sons, 1998. 439 p. ISBN 0-471-17083-6.

[3] Villy B. Iversen. Teletraffic Engineering and Network Planning. Geneva: ITC in cooperation with ITU-D SG2, May 2010. ftp://ftp.dei.polimi.it/users/Flaminio.Borgonovo/Teoria/teletraffic_Iversen.pdf, 623 p.

[4] Amir Ranjbar. CCNP ONT Official Exam Certification Guide. Cisco Press; Har/Cdr edition, 2007. 408 p. ISBN-10: 1587201763, ISBN-13: 978-1587201769.

[5] http://www.itu.int/rec/T-REC/e

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B2M32THOA
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost T2:B3-606
Hampl P.
12:45–15:15
(přednášková par. 1)
Dejvice
Laboratoř K132
místnost T2:B3-606
Hampl P.
15:15–16:00
(přednášková par. 1)
Dejvice
Laboratoř K132
Čt

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 4. 6. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5595506.html