Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Communications Security

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BE4M36KBE Z,ZK 6 3P+2C anglicky
Vztahy:
Předmět BE4M36KBE může při kontrole studijních plánů nahradit předmět B4M36KBE
Předmět BE4M36KBE nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět B4M36KBE (vztah je symetrický)
Předmět BE4M36KBE nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět B4M36KBE (vztah je symetrický)
Garant předmětu:
Tomáš Vaněk
Přednášející:
Tomáš Vaněk
Cvičící:
Jaroslav Burčík, Jaromír Hrad, Peter Macejko, Ivan Pravda, Tomáš Vaněk
Předmět zajišťuje:
katedra telekomunikační techniky
Anotace:

Předmět představuje studentům problematiku komunikačních protokolů používaných pro zabezpečení komunikace v informačních systémech. Řeší zejména otázky spojené s použitím kryptografických protokolů pro zabezpečení důvěrnosti komunikace, pro zajištění integrity, autentifikaci, autorizaci a dalších vlastností a operací bezpečného SW. Zvláštní zřetel je věnován útokům na protokoly, pochopení obecných principů použití protokolů pro návrh systému a bezpečnostním implikacím volby protokolu a parametrů.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Bezpečný systém, jeho vlastnosti a principy designu. Bezpečnost distribuovaných systémů a motivace pro bezpečnostní protokoly.

2. Identifikace a autentifikace. Hesla a bezpečnost hesel.

3. Základní bezpečnostní protokoly. Řízení přístupu. Útoky na protokoly.

4. Módy blokových šifer. Dopředná a zpětná bezpečnost. Správa klíčů.

5. Kryptografické certifikáty, jejich verifikace a správa, použitelnost.

6. Protokol TLS (SSL), jeho vlastnosti a design. Útoky a zranitelnosti TLS.

7. Bezpečnost v telekomunikacích, zajištění autentifikace, důvěrnosti a integrity.

8. Platební protokoly, bezpečnostní postupy ve finančních systémech a útoky na ně.

9. Autorizační a autentikační metody pro vývoj webových a distribuovaných aplikací.

10. Záznam transakcí, logování, nepopřitelnost. Bezpečnostní vlastnosti s časovým odstupem.

11. Anonymita, popřitelnost, únik informací. Inferenční útoky.

12. Síťová bezpečnost. Bezpečnostní aspekty TCP/IP, DNS a dalších protokolů.

13-14. Rezerva

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Anderson, Ross; Security Engineering: A Guide to Building Dependable Distributed Systems, Wiley, 2008

Bejtlich, Richard: The Practice of Network Security Monitoring: Understanding Incident Detection and Response, No Starch Press, 2013

Ferguson, Niels, Schneier, Bruce: Cryptography Engineering: Design Principles and Practical Applications

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost T2:B3-714

09:15–10:45
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Dejvice
Laboratoř K132
St
Čt
místnost T2:C3-51
Vaněk T.
18:00–20:30
(přednášková par. 1)
Dejvice
T2:C3-51

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 20. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4878906.html