Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Diagnostika a měření v telekomunikacích

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
B2M32DMT Z,ZK 6 2P + 2L česky
Přednášející:
Jiří Vodrážka (gar.), Zbyněk Kocur
Cvičící:
Petr Jareš, Jiří Vodrážka (gar.), Zbyněk Kocur, Ondřej Vondrouš
Předmět zajišťuje:
katedra telekomunikační techniky
Anotace:

Předmět staví na znalosti základních typů rozhraní používaných v telekomunikacích (od klasických, po paketově orientované a očekávané budoucí generace systému). Vysvětluje význam klíčových parametrů, představuje nástroje na jejich monitorovaní a metodiku měření i diagnostiky poruch. Studenti si nabyté znalosti ověří v praktických úlohách v laboratoři na reálných systémech a s vyspělou měřicí technikou.

Požadavky:

Obecné znalosti z oblasti telekomunikačních a ICT sítí, např. v rozsahu předmětu Telekomunikační systémy a sítě a Síťové technologie.

Osnova přednášek:

1. Typy rozhraní v telekomunikačních sítích, skupiny sledovaných parametrů.

2. Generátory testovacích posloupností, analyzátory událostí, režimy monitorování.

3. Měření chybovosti a ztrátovosti datových jednotek. Odhad a vzájemné souvislosti parametrů.

4. Metodiky k posouzení časového rozložení chybových událostí.

5. Principy detekce události a izolace poruch. Příklady na konkrétních technologiích.

6. Měření fázového chvění na rozhraních (jitter a wander).Vliv na chybovost při přenosu a synchronizaci síťových prvků.

7. Specifika měření a monitorování paketových sítí, koncepce OAM.

8. Měření parametrů na L2, zátěžové testy.

9. Měření parametrů na L3, příklady stanovení parametrů, souvislosti mezi parametry.

10. Systémy pro dohled, řízení a monitorování sítí - východiska TMN, protokoly pro řízení a dohled.

11. Vzdáleny monitoring a dohled sítě, korelace události a diagnostika poruch.

12. Protokolové analyzátory, sondy, monitorovací nástroje.

13. Vyhodnocení parametrů QoS, QoE pro typické typy služeb. Vliv spolehlivosti technických prostředků na dostupnost služby.

14. Transformace měřených parametrů na kvalitativní indikátory a ověřování technické části SLA.

Osnova cvičení:

1. Úvod do cvičení. Bezpečnost práce v laboratoři.

2. Odhad bitové chybovosti a ztrátovosti paketů.

3. Principy měření parametrů v paletových sítích.

4. Úvod do cyklu laboratorních úloh.

5. Úloha A - měření parametrů na L1, měření chybovosti.

6. Úloha B - měření parametrů na L2, zátěžové testy.

7. Úloha C - měření parametrů na L2, EtherSAM.

8. Úloha D - měření parametrů na L3.

9. Úloha E - analýza propustnosti a parametrů datového toku.

10. Zadání samostatného projektu - diagnostika a monitoring sítě.

11. Řešení projektu.

12. Konzultace k projektu.

13. Prezentace a hodnocení projektu

14. Náhradní cvičení, zápočet.

Cíle studia:

Studenti si nabyté znalosti ověří v praktických úlohách v laboratoři na reálných systémech a s vyspělou měřicí technikou.

Studijní materiály:

Vodrážka, J. - Havlan, M.: Přenosové systémy. Sítě a zařízení SDH a jejich návrh - 3. přepracované vydání, Česká technika - nakladatelství ČVUT, Praha 2009. ISBN 978-80-01-04217-5

Toy, M.: Networks and Services: Carrier Ethernet, PBT, MPLS-TP, and VPLS. Wiley. 2012. ISBN 978-0-470-39119-8

Perez, A.: IP, Ethernet and MPLS Networks: Resource and Fault Management. Wiley-ISTE. 2011. ISBN 978-1-84821-285-5

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost T2:B3-710
Vodrážka J.
Kocur Z.

09:15–10:45
(přednášková par. 1)
Dejvice
Laboratoř K132
místnost T2:B3-710
Kocur Z.
Jareš P.

11:00–12:30
(přednášková par. 1)
Dejvice
Laboratoř K132
St
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 7. 2. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4650206.html