Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Datové sítě

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BBB32DATA KZ 5 2P + 2C česky
Garant předmětu:
Leoš Boháč
Přednášející:
Leoš Boháč
Cvičící:
Pavel Bezpalec, Leoš Boháč
Předmět zajišťuje:
katedra telekomunikační techniky
Anotace:

Smyslem předmětu je v širších souvislostech uvést látku následně probíranou do detailů ve specializovaných předmětech studijního programu. Důležité je ukázat na vybraných reálných aplikacích rozklad funkce složitého systému do dílčích komponent a demonstrovat využití různých druhů komunikačních systémů a sítí.

Požadavky:

nevyžaduje žádné specifické znalosti

Osnova přednášek:

1. Od komunikační infrastruktury a služeb ke koncovému zařízení - přehled

2. Modely datové komunikace, formální zápis funkce komunikačního protokolu

3. Aplikace a sítě typu „peer-to-peer“

4. Praktické základy funkce a aplikační použití technologií Ethernet

5. Wifi, bezdrátové přenosy a senzorové sítě

6. Adresace zařízení a základy směrování v sítích

7. Principy funkce a použití síťových prvků v datových sítích (hub, bridge, switch, router, gateway, balancer)

8. Protokoly, rozhraní a služby v Internetu. Příklady síťových aplikací

9. Rozklad funkce systému Web služeb

10. Internet věcí a platformy pro vývoj aplikací M2M

11. Koncová zařízení - základní koncepty a blokový řetězec zpracování a přenosu informace

12. Integrovaná elektronika, nanotechnologie

13. Zpracování signálu - od paketů k audiu a videu, standardizace, procesy, dokumenty, formy zápisu

Osnova cvičení:

1.Úvod do cvičení, požadavky zápočtu. Základních pojmy. BOZP.

2.Orientace v laboratoři. Diagnostické a simulační nástroje.

3.Strukturovaná kabeláž a její použití v datových sítích.

4.Adresace v IP sítích.

5.LAB: Wireshark …

6.Příprava na projekt; adresace + PT

7.LAB: El. pošta – konfigurace a diagnostika

8.LAB: Velká firemní síť – konfigurace směrování

9.Příprava na projekt; adresace + PT

10.LAB: Domácí směrovač – konfigurace AP, WAN, LAN …

11.LAB: Konfigurace eth. přepínače, VLAN

12.LAB: IoT

13.Zápočtový test

Cíle studia:

Student pochopí principy fungovaní komunikace v datových sítích, potažmo v Internetu.

Studijní materiály:

[1] McMillan, Troy. Cisco Networking Essentials, John Wiley & Sons, Incorporated, 2015. ProQuest Ebook Central,

https://ebookcentral.proquest.com/lib/cvut/detail.action?docID=4180392.

[2] Goralski, Walter. The Illustrated Network : How TCP/IP Works in a Modern Network, Elsevier Science & Technology, 2017. ProQuest

Ebook Central, https://ebookcentral.proquest.com/lib/cvut/detail.action?docID=4841646.

[3] Bannour, Fetia, et al. Software-Defined Networking 2 : Extending SDN Control to Large-Scale Networks, John Wiley & Sons,

Incorporated, 2023. ProQuest Ebook Central, https://ebookcentral.proquest.com/lib/cvut/detail.action?docID=7151828.

[4] SEIFERT, Rich a James EDWARDS. The all-new switch book: the complete guide to LAN switching technology. 2nd ed. Indianapolis

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 11. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7582706.html