Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Datové sítě

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
B2B32DATA KZ 5 2P + 2L česky
Garant předmětu:
Leoš Boháč
Přednášející:
Pavel Bezpalec, Leoš Boháč
Cvičící:
Pavel Bezpalec, Ivan Eroshkin, Petr Hampl, Jiří Holeček, Petr Jareš, Zbyněk Kocur, Ján Kučerák, Ondřej Votava
Předmět zajišťuje:
katedra telekomunikační techniky
Anotace:

Předmět seznamuje studenty se základními principy komunikace v různých datových sítích a systémech. Cílem předmětu

je poskytnout studentům širší přehled protokolové komunikace pro konkrétní typy nejčastěji používaných datových sítí.

Předmět také umožňuje studentům nahlédnout do způsobů komunikace v síti Internet, včetně možnosti si prakticky

vyzkoušet realizaci modelové datové sítě v laboratoři na reálných zařízeních a implementaci jednoduchých síťových

aplikací. Cílem předmětu je také motivace studentů k dalšímu studiu dílčích detailů probírané širší problematiky

datových sítí v ostatních předmětech oboru, čímž se snaží dát těmto detailům jednotný rámec a aplikačně-systémový

vhled.

Požadavky:

nevyžaduje žádné specifické znalosti

Osnova přednášek:

1.Úvod do datových sítí, základní pojmy, rozdělení datových sítí, historický vývoj.

2.Internet, virtualizace, cloud, sociální sítě.

3.Modely datové komunikace, formální zápis funkce komunikačního protokolu.

4.Adresace v internetu – IPv4, IPv6, princip VLSM, přidělování, překlad.

5.Aplikační protokoly – socket, web, telnet.

6.Architektura systému doménových jmen.

7.Přenos elektronické pošty v Internetu.

8.Směrování v datových sítích. AS. Směrovací algoritmy.

9.Lokální sítě. Síťové prvky v datových sítích. Virtualizace datových sítí.

10.Ethernet – koncept, nasazení, využití. VoIP.

11.Internet věcí.

12.Počítačová bezpečnost.

13.Sítě WAN (MPLS, VPN, xDSL).

14.Základní principy správy a řízení datových sítí.

Osnova cvičení:

1.Úvod do cvičení, požadavky zápočtu. Základních pojmy. BOZP.

2.Orientace v laboratoři. Diagnostické a simulační nástroje.

3.Strukturovaná kabeláž a její použití v datových sítích.

4.Adresace v IP sítích.

5.LAB: Wireshark …

6.Příprava na projekt; adresace + PT

7.LAB: El. pošta – konfigurace a diagnostika

8.LAB: Velká firemní síť – konfigurace směrování

9.Příprava na projekt; adresace + PT

10.LAB: Domácí směrovač – konfigurace AP, WAN, LAN …

11.LAB: Konfigurace eth. přepínače, VLAN

12.LAB: IoT

13.Náhradní měření. Konzultace k projektu a zápočtu.

14.Zápočtový test

Cíle studia:

Student pochopí principy fungovaní komunikace v datových sítích, potažmo v Internetu.

Studijní materiály:

Boháč, L. - Bezpalec, P. Datové sítě. Přednášky. 1. vyd. Praha, Vydavatelství ČVUT, 2011.

Boháč, L. - Bezpalec, P. Komunikace v datových sítích. Cvičení. 1. vyd. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2006.

Pužmanová, R. TCP/IP v kostce. Nakladatelství Kopp, 2004.

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B2B32DATA
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost T2:C3-340
Bezpalec P.
12:45–14:15
(přednášková par. 1)
Dejvice
T2:C3-340
Čt
místnost T2:B3-714
Jareš P.
Holeček J.

07:30–09:00
(přednášková par. 1)
Dejvice
Laboratoř K132
místnost T2:B3-714
Hampl P.
Holeček J.

12:45–14:15
(přednášková par. 1)
Dejvice
Laboratoř K132
místnost T2:B3-714
Hampl P.
Holeček J.

16:15–17:45
(přednášková par. 1)
Dejvice
Laboratoř K132
místnost T2:B3-714
Holeček J.
Bezpalec P.

18:00–19:30
(přednášková par. 1)
Dejvice
Laboratoř K132
místnost T2:B3-714
Hampl P.
Jareš P.

09:15–10:45
(přednášková par. 1)
Dejvice
Laboratoř K132

místnost T2:B3-714
Jareš P.
Bezpalec P.

07:30–09:00
(přednášková par. 1)
Dejvice
Laboratoř K132
místnost T2:B3-714
Bezpalec P.
Jareš P.

09:15–10:45
(přednášková par. 1)
Dejvice
Laboratoř K132
místnost T2:B3-714
Bezpalec P.
Holeček J.

14:30–16:00
(přednášková par. 1)
Dejvice
Laboratoř K132
místnost T2:B3-714
Jareš P.
Bezpalec P.

16:15–17:45
(přednášková par. 1)
Dejvice
Laboratoř K132
místnost T2:B3-714
Jareš P.
Bezpalec P.

18:00–19:30
(přednášková par. 1)
Dejvice
Laboratoř K132
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5594606.html