Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Počítačové a komunikační sítě

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
B4B32PKS Z,ZK 6 2P + 2C česky
Vztahy:
Předmět B4B32PKS nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět BE5B32PKS (vztah je symetrický)
Předmět B4B32PKS nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět BE5B32PKS (vztah je symetrický)
Předmět B4B32PKS může být splněn v zastoupení předmětem BE5B32PKS
Garant předmětu:
Leoš Boháč
Přednášející:
Leoš Boháč, Tomáš Vaněk
Cvičící:
Leoš Boháč, Jiří Holeček, Zbyněk Kocur, Ivan Pravda, Tomáš Vaněk
Předmět zajišťuje:
katedra telekomunikační techniky
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty s aktuálními trendy v přepínaných lokálních sítích a funkcí klíčových směrovacích protokolů v IP sítích. Druhá část předmětu seznamuje přehledově s problematikou zajištění informační bezpečnosti v komunikačních sítích. Nedílnou součástí náplně předmětu je také vysvětlení principů pro zajištění odpovídající kvality poskytovaných služeb a vysvětlení funkce některých aplikačních protokolů. Předmět je zaměřen především prakticky, s možností přímého aplikování získaných poznatků při návrhu či provozu reálných datových sítí.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A4B32PKS

Požadavky:

Studenti musí zdárně vypracovat zadané dílčí laboratorní praktické projekty a samostatný projekt sítě v programu OMNET. Předmět bude hodnocen jako max. 20 bodů z laboratorních projektů (min. 4 body v součtu, více než 0 bodů z každého lab. projektu), max. 20 bodů za zpracování samostatného projektu a max. 60 bodů ze zkoušky. Součet všech bodů se následně mapuje na ECTS stupnici hodnocení.

Osnova přednášek:

1.Základní funkce přepínače v síti Ethernet, technické řešení přepínacích tabulek (CAM a Hash), koncepce virtuálních LAN sítí (VLAN)

2.Návrh přepínané sítě Ethernet, speciální podpůrné protokoly (např. Spanning-tree) a zajištění kvality služeb v síti Ethernet

3.Architektury směrovacích a přepínacích prvků v datových sítích. Optické spojování a sítě.

4.Směrovací algoritmy v datových sítích (vektorové, stavové). Směrovací protokol RIP

5.Směrovací protokol OSPF a BGP

6.Zajištění bezpečnosti přenosu dat (IPsec, TLS/SSL), běžné typy útoků a opatření proti nim

7.Metody a protokoly pro zabezpečení přenosu dat v bezdrátových WiFi sítích

8.Autorizační a autentikační infrastruktura (IEEE802.1x, RADIUS, Kerberos)

9.Certifikáty a jejich použití (PKI, VPN)

10.Elektronický podpis

11.Integrovaný a diferencovaný model zajištění kvality služeb v IP sítích

12.Protokoly pro registraci směrování multicastu (PIM-DM a PIM-SM)

13.Správa počítačových sítí (SNMP, MIB)

14.Rozlehlé datové sítě WAN (MultiProtocol Label Switching - MPLS)

Osnova cvičení:

1.Úvod do cvičení, BOZP, laboratoř, rozdělení do skupin

2.Seminární cvičení - úvod do simulačního program OMNET++

3.Základy parametrizace a programování Ethernet přepínačů - teoretické základy

4.Realizace a ověření LAN sítě s přepínači - samostatné praktické cvičení

5.Seminární cvičení - IP adresace metodou VLSM a CIDR, příklady

6.Základy parametrizace směrovačů pro statické směrování a protokol RIP - teoretické základy

7.Realizace směrované sítě se statickým směrováním a protokolem RIP - samostatné praktické cvičení

8.Základy parametrizace směrovačů pro směrovací protokol OSPF a BGP - teoretické základy

9.Kontrolní test

10.Realizace směrované sítě se směrovacím protokolem OSPF a BGP - samostatné praktické cvičení

11.Základy parametrizace směrovačů pro VPN sítě - teoretické základy

12.Realizace datové sítě s podporou VPN - samostatné praktické cvičení

13.Náhradní cvičení, dotazy k projektům v OMNET++

14.Závěr semestru, zápočty

Cíle studia:

Doporučené předcházející předměty: AE2B32DAT Data Networks, AE0M32ZST Fundamentals of Network Technologies, A0M32ZST Základy síťových technologií, A2B32DAT Datové sítě

Studijní materiály:

SEIFERT, Rich. The Switch Book : The Complete Guide to LAN Switching technology. [s.l.] : [s.n.], 2000. 698 s. ISBN 0-471-34586-5.

SPURGEON, Charles E. Ethernet : The Definitive guide. [s.l.] : [s.n.], 2000. 498 s. ISBN 1-56592-660-9.

DOSTÁLEK, Libor, KABELOVÁ, Alena. Velký průvodce protokoly TCP/IP a systémem DNS. 2. aktualiz. vyd. Praha : Computer Press, 2000. 423 s. ISBN 80-7226-323-4.

DOSTÁLEK, Libor. Velký průvodce protokoly TCP/IP : Bezpečnost. 1. vyd. Praha : Computer Press, 2001. 545 s. ISBN 80-7226-513-X.

Tanenbaum, A.S.: Computer Networks, Prentice Hall PTR; 4 edition (August 19, 2002), ISBN: 978-0130661029

Kurose, J.F., Ross, K.W.: Computer Networking: A Top-Down Approach Featuring the Internet (3rd Edition), ISBN: 978-0321227355

DOYLE, Jeff, DEHAVEN, Jennifer. Routing TCP/IP. [s.l.] : [s.n.], 2001. 945 s.

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6c

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost T2:B3-714
Pravda I.
Holeček J.

09:15–12:30
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Dejvice
Laboratoř K132
místnost T2:B3-714
Boháč L.
Vaněk T.

09:15–12:30
(přednášková par. 1)
Dejvice
Laboratoř K132
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4731306.html