Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Počítačové sítě

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
BD6B32PSI Z,ZK 5 14P + 6C
Garant předmětu:
Leoš Boháč
Přednášející:
Pavel Bezpalec, Leoš Boháč
Cvičící:
Pavel Bezpalec, Leoš Boháč
Předmět zajišťuje:
katedra telekomunikační techniky
Anotace:

Předmět je věnován architektuře a technologiím počítačových sítí, a metodám dovolujícím propojení odlišných sítí do jednotné sítě - Internetu. Cílem je seznámit studenty s velice rychle se měnící problematikou počítačových sítí a s principy funkce, návrhu, ladění a využití počítačových sítí k přenosu informací. Studenti si také osvojí základní metody a principy programování přenosu dat a parametrizaci různých síťových zařízení na praktických úlohách. Výuka bude směrována jednak na výuky standardních mechanismů, ale také zcela nových principů jako jsou softwarově definované sítě. Praktická cvičení jsou zaměřena na programování jednoduchých síťových aplikací a konfiguraci síťových prvků. Cvičení jsou zčásti seminární, zaměřená na prohloubení síťových znalostí, zčásti praktická (laboratorní cvičení), zaměřená na programování síťových aplikací, konfiguraci sítí a jejich prvků.

Požadavky:

Speciální odborné znalosti nejsou zapotřebí.

Osnova přednášek:

1. Požadavky a organizace předmětu. Historie počítačových sítí. OSI model.

2. Fyzická vrstva. Metalická a optická média - vlastnosti, použití, zapojení.

3. Linková vrstva: potvrzování, protokoly linkové vrstvy. Přístupové metody.

4. Síťová vrstva. Směrování.

5. Propojování sítí: huby, bridge, routery.

6. Protokoly transportní vrstvy. Protokolová rodina TCP/IP v 4.

7. IPv6: vlastnosti, adresace, bezpečnost, mobilita.

8. Řízení toku. QoS.

9. Adresářové služby: DNS, X.500.

10. Bezpečnost: principy, symetrické a asymetrické šifry, digitální podpis.

11. Zabezpečení sítě: pravidla, firewally, NAT, ssh, ssl, ipsec, vpn.

12. Speciální sítě: FibreChannel, NAS, SAN.

13. Správa sítí: SNMP, CMIP, RMON, aplikace pro dohled sítí.

14. Softwarově definované sítě

Osnova cvičení:

1. Komunikace v síti TCP/IP. Adresace, překlad adres, konfigurace - seminární cvičení

2. Komunikace v síti TCP/IP. Programové rozhraní BSD Socketů, zadání semestrálních projektů - seminární cvičení

3. Protokoly - teoretické modely, komunikující automaty, Petriho sítě- seminární cvičení

4. Efektivita linkových protokolů- seminární cvičení

5. Směrování: RIP, OSPF - seminární cvičení

6. Úloha 1. Přenos souboru pomocí protokolu TCP.

7. Úloha 2. Přenos souboru pomocí protokolu UDP - implementace okénkového potvrzovacího schématu.

8. Úloha 3. Pokročilá TCP komunikace.

9. Úloha 4. Konfigurace směrovače - Linux - základní nastavení sítě

10. Úloha 4. Konfigurace směrovače - Linux - směrování, NAT

11. Úloha 4. Konfigurace směrovače - Linux - TCP/IP programování

12. Úloha 5. Konfigurace přepínače - Cisco - Ethernet, VLANY, SpannigTree

13. Úloha 5. Konfigurace směrovače - Cisco - RIP, OSPF

14. Úloha 5. Konfigurace směrovače - Cisco - NAT a ACL filtrace

Cíle studia:
Studijní materiály:

Doporučená literatura:

- Boháč, Bezpalec. Datové sítě, přednášky. Vydavatelství ČVUT, Praha 2011. ISBN 80-01-04694-4.

- Janeček J.: Distribuované systémy. ES ČVUT 2001

- Dostálek L., Kabelová A.: Velký průvodce protokoly TCP/IP a systémem DNS, Computer Press, 2000

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/BD6B32PSI
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt

místnost KN:E-127
Bezpalec P.
14:30–16:00
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Karlovo nám.
Kotkova cvičebna K4
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4483306.html