Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Informační bezpečnost

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
B2M32IBEA Z,ZK 6 2P + 2C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra telekomunikační techniky
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty s nejdůležitějšími aspekty informační bezpečnosti. Pozornost je věnována jak základním stavebním blokům jako jsou symetrické a asymetrické kryptosystémů, či hashovací funkce, ale i kryptografickým protokolům, ve kterých se kryptografické algoritmy používají

Požadavky:

1. Modulární aritmetika, algebraická teorie čísel, základy statistiky a pravděpodobnosti.

2. Síťový model ISO/OSI, principy funkce počítačových sítí.

3. Programování ve vybraném vysokoúrovňovém jazyce (Java, C#, C/C++)

Osnova přednášek:

01. Úvod do kryptologie, základní pojmy, historický přehled,

02. Blokové šifry, režimy blokových šifer

03. Proudové šifry

04. Kryptosystémy veřejného klíče

05. Hashovací funkce, generátory náhodných posloupností

06. Biometrie a vícefaktorová autentizace

07. Kryptografické protokoly I - autentizační protokoly

08. Kryptografické protokoly II - IPsec

09. Kryptografické protokoly III - SSL/TLS, SSH

11. Zabezpečení elektronické pošty - S/MIME, PGP

12. Certifikát X.509, certifikační autorita, PKI

12. Zabezpečení mobilních a bezdrátových komunikačních sítí

13. Zabezpečení protokolů pro přenos hlasu v IP sítích

14. Elektronický podpis a časová razítka, dlouhodobá archivace elektronických dokumentů z pohledu bezpečnosti

Osnova cvičení:

1. Úvodní cvičení, podmínky udělení zápočtu, BOZP

2. Kryptoanalýza monoalfabetických substitučních šifer

3. Kryptoanalýza polyalfabetických substitučních šifer

4. Kryptoanalýza transpozičních šifer

5. Kryptoanalýza asymetrických šifer

6. Test

7. Úvod do laboratorních úloh

8. Cyklus laboratorních úloh

9. Cyklus laboratorních úloh

10. Cyklus laboratorních úloh

11 .Cyklus laboratorních úloh

12. Cyklus laboratorních úloh

13. Zápočtový test

14. Zápočet

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

1) Stamp M., Information Security - Principles and Practice, Wiley, 2006, ISBN: 0-471-73848-4

2) Mao W., Modern Cryptography - Theory & Practice, Prentice-Hall, 2004, ISBN: 0-13-066943-1

Doporučená literatura:

1) Menezes A, Vanstone S, van Oorschot P., Handbook of Applied Cryptography, CRC Press, 1996, volně ke stažení na http://www.cacr.math.uwaterloo.ca/hac/

2) Burda K., Aplikovaná kryptografie, VUTIUM, 2013, ISBN: 978-80-214-4612-0

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 28. 9. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5595206.html