Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

FZT povinné 20

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
F7PBFA1 Anatomie I. česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
F7PBFA2 Anatomie II. česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
F7PBFBAL Balneoterapie česky ZK 2 2P Předmět je vypsán
17BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana a první pomoc česky Z 0 1P Předmět je vypsán
F7PBFBLG Biologie česky ZK 3 1P Předmět je vypsán
F7PBFBBM Biomechanika a biomateriály česky ZK 2 2P Předmět je vypsán
F7PBFCHIR Chirurgie česky ZK 2 2P Předmět je vypsán
F7PBFEGE Ergoterapie a ergonomie česky KZ 2 1P+1C Předmět je vypsán
F7PBFEVZ Etika ve zdravotnictví česky KZ 2 2P Předmět je vypsán
F7PBFFPF Fyziologie a patofyziologie česky Z,ZK 2 2P+2C Předmět je vypsán
F7PBFFPE Fyzioterapie v pediatrii česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
F7PBFMTPK Fyzioterapie – metody, terapeutické postupy a koncepty česky Z,ZK 5 1P+4C Předmět je vypsán
F7PBFGYP Gynekologie a porodnictví
Kateřina Jeništová 
česky KZ 2 1P Předmět je vypsán
F7PBFHEO Hygiena, epidemiologie a ochrana veřejného zdraví česky KZ 1 1P Předmět je vypsán
F7PBFISZ Informační systémy ve zdravotnictví česky Z,ZK 3 2P+2C Předmět je vypsán
F7PBFKNZP1 Kineziologie a patokineziologie I. česky Z 4 2P Předmět je vypsán
F7PBFKNZP2 Kineziologie a patokineziologie II. česky ZK 3 2P Předmět je vypsán
F7PBFKOMP Komunikace s pacientem česky Z 1 2S Předmět je vypsán
F7PBFKP Komunitní péče česky Z 1 1P Předmět je vypsán
F7PBFLTV Léčebná tělesná výchova
Šimon Faistaver, Filip Nový, Zuzana Valentová 
česky KZ 1 2C Předmět je vypsán
F7PBFMAZ Management a administrativa ve zdravotnictví česky KZ 1 1P Předmět je vypsán
F7PBFMMT Masáž a měkké techniky
Šimon Faistaver, Filip Nový, Aleš Příhoda, Zuzana Valentová 
česky KZ 4 4C Předmět je vypsán
F7PBFMVP Metodologie výzkumné práce česky KZ 1 1P Předmět je vypsán
F7PBFNEU Neurologie
Dominika Lukešová, Tomáš Nedělka 
česky Z,ZK 2 2P+1C Předmět je vypsán
F7PBFOPAR1 Odborná praxe na ambulantním rehabilitačním oddělení I. česky Z 3 120XH Předmět je vypsán
F7PBFOPAR2 Odborná praxe na ambulantním rehabilitačním oddělení II. česky Z 4 200XH Předmět je vypsán
F7PBFOPAR3 Odborná praxe na ambulantním rehabilitačním oddělení III. česky Z 12 240XH Předmět je vypsán
F7PBFOPRLN1 Odborná praxe na rehabilitačním lůžkovém zařízení nemocnice I. česky Z 3 120XH Předmět je vypsán
F7PBFOPRL2 Odborná praxe na rehabilitačním lůžkovém zařízení nemocnice II. česky Z 2 120XH Předmět je vypsán
F7PBFOPRL3 Odborná praxe na rehabilitačním lůžkovém zařízení nemocnice III. česky Z 8 200XH Předmět je vypsán
F7PBFOPRU1 Odborná praxe v rehabilitačním ústavu I. česky Z 3 120XH Předmět je vypsán
F7PBFOPRU2 Odborná praxe v rehabilitačním ústavu II. česky Z 3 160XH Předmět je vypsán
F7PBFOPRU3 Odborná praxe v rehabilitačním ústavu III. česky Z 9 160XH Předmět je vypsán
F7PBFORT Ortopedie a traumatologie česky Z,ZK 3 2P+1C Předmět je vypsán
F7PBFPED Pediatrie česky ZK 1 2P Předmět je vypsán
F7PBFPASH Pohybové aktivity a sport handicapovaných
Filip Nový, Aleš Příhoda 
česky Z 2 1S Předmět je vypsán
F7PBFPRO Protetika a ortotika česky Z,ZK 2 1P+1C Předmět je vypsán
F7PBFPP První pomoc česky KZ 1 1P+1C Předmět je vypsán
F7PBFRP Rehabilitační propedeutika česky ZK 3 1P Předmět je vypsán
F7PBFRPF Robotické přístroje ve fyzioterapii česky Z,ZK 2 1P+1C Předmět je vypsán
F7PBFSBP Seminář k bakalářské práci česky Z 1 1S Předmět je vypsán
F7PBFSPR Sociální a pracovní rehabilitace česky ZK 3 2P Předmět je vypsán
F7PBFSA1 Sportovní aktivity I. česky Z 1 2C Předmět je vypsán
F7PBFSA2 Sportovní aktivity II. česky Z 1 2C Předmět je vypsán
F7PBFSA3 Sportovní aktivity III.
 
česky Z 1 2C Předmět je vypsán
F7PBFVKO1 Vybrané klinické obory, vnitřní lékařství a geriatrie I. česky Z 4 2P+2C Předmět je vypsán
F7PBFVKO2 Vybrané klinické obory, vnitřní lékařství a geriatrie II. česky Z,ZK 3 2P+1C Předmět je vypsán
F7PBFMPTF Využití moderní přístrojové techniky ve fyzioterapii pro diagnostiku česky ZK 3 1P Předmět je vypsán
F7PBFVPT Využití přístrojové techniky ve fyzikálních léčebných metodách česky Z,ZK 2 1P+2C Předmět je vypsán
F7PBFVPF Vyšetřovací postupy ve fyzioterapii česky Z,ZK 3 1P+4C Předmět je vypsán
F7PBFZB Zdravotnická biofyzika česky Z,ZK 4 1P+1S Předmět je vypsán
F7PBFZDRP Zdravotnická psychologie česky KZ 1 1P+1C Předmět je vypsán
F7PBFZTV1 Zdravotní tělesná výchova I. česky Z 1 2C Předmět je vypsán
F7PBFZTV2 Zdravotní tělesná výchova II. česky Z 1 2C Předmět je vypsán
F7PBFZPBP Zpracování bakalářské práce
 
česky Z 5 3XT Předmět je vypsán
F7PBFZOT Základy odborné terminologie česky KZ 1 1C Předmět je vypsán
F7PBFZPAT Základy patologie česky ZK 4 2P Předmět je vypsán
F7PBFZPSPE Základy pedagogiky, speciální pedagogiky a edukace česky KZ 2 1P+1S Předmět je vypsán
F7PBFZPSY Základy psychiatrie
Markéta Hejsková 
česky KZ 1 2P Předmět je vypsán
F7PBFZRMM1 Základy reflexních a manuálních metod -Bobath koncept, metoda L.Mojžíšové I. česky Z 3 4C Předmět je vypsán
F7PBFZRMM2 Základy reflexních a manuálních metod – Bobath koncept, metoda L. Mojžíšové II. česky ZK 4 2.5C Předmět je vypsán
F7PBFZRS Základy rehabilitačních systémů česky Z 1 1P Předmět je vypsán
F7PBFZSI Základy statistiky a informatiky česky Z,ZK 3 1P+2C Předmět je vypsán
F7PBFZVZL Základy veřejného zdravotnictví a legislativa ve zdravotnictví česky KZ 1 2P Předmět je vypsán
F7PBFRKPZS Základy řízení kvality poskytovaných zdravotních služeb česky ZK 3 1P Předmět je vypsán
F7PBFUBM Úvod do biomechaniky česky Z 2 2C Předmět je vypsán
Platnost dat k 13. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30020527-F7PBF_POV_20.html