Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Balneoterapie

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBFBAL ZK 2 2P česky
Garant předmětu:
Ljiljana Marič
Přednášející:
Ljiljana Marič
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Základy balneologie, přírodních léčiv.zdrojů, balneotechniky a balneohygieny, klasické balneologické procedury a jejích působení na organismus ,aplikace rehabilitace a fyzikální terapie v jednotlivých procedur balneoterapie, mechanismy účinku. Jímání a těžba. Vhodnost lázeňské léčby u jednotlivých onemocnění a specifika balneace. Význam lázeňství v ČR a jeho specifika v světě.

Požadavky:

Účast je povinná na všech přednáškách. Neúčast je možná pouze z vážných důvodů (nemoc, svatba, pohřeb... - vše musí být doloženo).

Zkouška

formou testu (odpovědní testy) v rozsahu referenční literatury a látky odpřednášené na přednáškách se zaměřením na tematické okruhy, počínají od definice balneologie, balneoterapie a působení na lidský organismus jak celkově, tak i dle orgánů a systémů.

Test má 50 otázek a možnost správných odpovědí je jedna až tři. Při hodnocení studia se užívá klasifikační stupnice v souladu s klasifikační stupnicí ECTS.

Složení zkoušky předepsanou formou (písemně, na konci semestru). Opravné termíny jsou formou testu nebo ústní zkoušky v dalším termínu.

Klasifikace testu

A 100-90 bodů

B 89-80 bodů

C 79-70 bodů

D 69-60 bodů

E 59-50 bodů

Osnova přednášek:

1 týden - Definice balneologie, základní pravidla balneoterapie. Lázeňská léčba ,tradiční způsob podání

•Balneoterapie , historie , působení balneoterapie

•Lázeňská léčba, její vývoj ve světě a v ČR

•Definice balneoterapie, lázeňská procedura,lázeňská léčba

•Pojem přírodního léčivého zdroje a klasifikace přírodních léč. zdrojů

•Tradiční způsob podání lázeňské procedury v minulosti a dnes

2 týden -Balneologie,definice,pojem přírodního léčivého zdroje,účinek balneoterapie,legislativní parametry a ohrožení lázeňské léčby,specifika lázeňství v ČR a ve světě,pojem wellness a Medical wellness,účinky balneologie na organismus, pojem primárního,sekundárního,obecného a fyziologického působení

•Balneologie, definice , pojem přírodního léčivého zdroje

•Účinek balneoterapie a lázeňské léčby

•Rozdělení lázeňské rehabilitační léčby , legislativní parametry a ohrožení lázeňské léčby

•Specifika lázeňství ve světě a ČR

•Pojem Wellness a Medical wellness

•Vliv balneoterapie na organismus , pojem terapeutického působení, primárního, sekundárního působeni působení obecné a fyziologické

3 týden -- Klasifikace přírodních léčivých zdrojů

•Klasifikace minerálních vod, peloidů, léčivého plynu a specifika klimatoterapie.

• Účinek a mechanismus působeni, způsoby aplikace,těžba přírodních léčivých zdrojů.

• Ohrané pásmo lázní

•Definování indikaci a kontraindikaci při aplikaci přírodních léčivých zdrojů

4 týden -Působení přírodních léčivých zdrojů

Lokální a celkové působení na organismus, definování indikaci a kontraindikaci v balneoterapii

5 týden - Obecná balneologie- indikace a kontraindikace lázeňské léčbu

•Definovaní pojmů indikace a kontraindikace

•Specifikace indikačního seznamu a kontraindikaci pobytu v lázních

•Změny a novelizace legislativy

6 týden - Balneoterapie chorob pohybového systému

•Nemoci(indikace) pohybového aparátu

•Teoretický základ cvičení a léčebné tělovýchovy

•Pohyb a cvičení pohybu , metody a očekávaný výsledek , metody fyzikální terapie

•Působení a charakter přírodního léčivého zdroje,typy procedur

7 týden - Balneoterapie chorob srdečních a oběhových

•Indikace a kontraindikace lázeňské léčby

•Postup přijeti, ergometrický protokol

•Rehabilitační stav trénovanosti , typy procedur u nemoci oběhového a cévního aparátu

•Základy rehabilitace a balneoterapie

8 týden - Balneoterapie chorob dýchacího ústrojí

•Indikace a kontraindikace chorob dýchacího ústrojí

•Nespecifická a specifická lázeňská léčba

•Klimatické a komplexní působení lázeňské léčby

•Inhalace a respirační fyzioterapie

9 týden -

Balneoterapie chorob trávícího systému

•Indikace a kontraindikace , zevní a vnitřní balneoterapie

•Specifika balneoterapie při aplikaci pitného režimu

Balneoterapie ledvin a močových cest

•Indikace , kontraindikace lázeňské léčby

•Specifika v léčbě , pitní režim

10 týden -

Balneoterapie endokrinologických nemoci, zaměřeni na komplexní terapii a rehabilitaci při diabetu

Balneoterapie onkologických onemocnění, specifika v lázeňské léčbě a kontraindikace

Balneoterapie v pediatrii, vnitřní a zevní balneace, specifika lázeňské léčby

Balneoterapie ve stáří, specifika a význam lázeňské léčby

Balneoterapie neurologických onemocnění, specifika a zaměření lázeňské terapie po cévní mozkové příhodě

Balneoterapie kožních onemocnění

Osnova cvičení:

není

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenta se základy tradiční léčby v českých lázních -balneologické léčbě přírodním léčivým zdrojem. Je nutné seznámit se s vlivem lázeňských procedur na lidské tělo, skloubením s rehabilitaci a fyzikální medicínou, potom i možnosti působeni balneoterapie dle nemoci. Student pochopí jen tradici a legislativu lázeňskou v ČR ale i v Evropě a světě.

Studijní materiály:

* Jandová, D.: Balneologie. Grada, I výdání Praha 2008

* Leoš Navrátil et al.“Fyzikální léčebné metody pro praxi“ Grada,Praha 2019

* Škapík a kol.: Využití balneoterapie ve vnitřním lékařství Praha:Grada 1994

* Capko, J.: Základy fyziatrické léčby. Praha, Grada 2002

* Kolář,p.: Rehabilitace v klinické praxi, 2010

* Jandová, Třískala :“Medicína přírodních léčivých zdrojů-minerální vody“ 2020

* Navrátil „Léčebná rehabilitace v geriatrii“ Grada 2020

* Špišák,Zdeněk Rušavý a kolektiv“Klinická balneologie“ UK nakladatelství Karolinum 2010

* Maršálek Pavel“Rehabilitace a pohybová aktivita po akutních koronárních syndromech“TRITON 2006

* Hradil,Vacek „Rehabilitace pacientů s onkologickou diagnózou“ TRITON 2004

* Rehabilitace po CMP WHO Grada 2004

* Votava, J.a kol.: Fyzikální základy rehabilitace. Praha, Karolinum 2000

* Radana a Jiří Poděbradský –Fyzikální terapie-Manuál a algoritmy)

* Vařeka, J.: Fyziatrie I., II. Praha, Grada 1998

* Dylevský „Základy anatomie“ TRITON2006

Zákony;Vyhlášky:

Vyhláška MZ ČR č.267/2012 Sb.(indikační seznám)

Vyhláška MZ ČR 423/2001 Sb (o zdrojích a lázních)

Zákon 48/1997,doplnění z 6.1.2015.(zákon o veřejném zdr. Pojištěni )

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost KL:K-1
Marič L.
14:00–18:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Sál 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6078406.html