Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Základy reflexních a manuálních metod -Bobath koncept, metoda L.Mojžíšové I.

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBFZRMM1 Z 3 4C česky
Vztahy:
Podmínkou zápisu na předmět F7PBFZRMM1 je, že student si nejpozději ve stejném semestru zapsal předmět F7PBFMTPK
Úspěšné absolvování nebo získání zápočtu a nevyčerpání všech zkouškových termínů předmětu F7PBFZRMM1 je podmínkou zápisu na předmět F7PBFZRMM2.
Garant předmětu:
Maja Špiritović
Přednášející:
Maja Špiritović
Cvičící:
Ivana Střílková, Maja Špiritović
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Teoretická i praktická část předmětu je zaměřena na diagnosticko-terapeutickou interpretaci, která zvažuje jednotlivé poruchy v hybném systému s ohledem na funkci postižených segmentů i na jejich funkci v rámci pohybového systému jako celku.

Praktická cvičení jsou zaměřena na základní nácvik vybraných diagnostických a léčených postupů v manuální medicíně.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků:

100% účast na praktické výuce a praktická zkouška dovedností.

Požadavky na studenta: základní teoretické znalosti o probíraných reflexních a manuálních technikách.

Osnova přednášek:

Přístupy v manuální medicíně – HKK

Přístupy v manuální medicíně – DKK

Přístupy v manuální medicíně – Krční páteř + C/Th přechod

Přístupy v manuální medicíně – Hrudní páteř a žebra

Přístupy v manuální medicíně – Bederní páteř a SI

Přístupy v manuální medicíně – opakování HKK + DKK

Přístupy v manuální medicíně – opakování celá páteř

Přístupy v manuální medicíně – kazuistiky

Přístupy v manuální medicíně – opakování HKK + DKK

Přístupy v manuální medicíně – opakování celá páteř

Osnova cvičení:

Přístupy v manuální medicíně – HKK

Přístupy v manuální medicíně – DKK

Přístupy v manuální medicíně – Krční páteř + C/Th přechod

Přístupy v manuální medicíně – Hrudní páteř a žebra

Přístupy v manuální medicíně – Bederní páteř a SI

Přístupy v manuální medicíně – opakování HKK + DKK

Přístupy v manuální medicíně – opakování celá páteř

Přístupy v manuální medicíně – kazuistiky

Přístupy v manuální medicíně – opakování HKK + DKK

Přístupy v manuální medicíně – opakování celá páteř

Cíle studia:

Cílem předmětu je aby student získal základní teoretické znalosti a praktické dovednosti v diagnostice a terapii reverzibilních změn kůže (hyperalgetické zóny), podkoží (změny posunlivosti fascií), svalů (svalový hypertonus, hypotonus, spazmus, spoušťové body, hypoaktivita svalová až porucha funkce bez organického postižení motorické jednotky či CNS), kloubů (blokáda, hypermobilita).

Důraz je kladen na zvládnutí širokých souvislostí vedoucích ke schopnosti správné diagnostiky a následné terapie pomocí manuálně terapeutických postupů na kůži, podkoží, svalu a kloubu za snahou přímo i reflexní cestou normalizovat poruchy funkce na jednotlivých subsystémech pohybového aparátu s ideou ovlivnit celý systém.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

LEWIT, Karel. Manipulační léčba v myoskeletální medicíně. 5. přeprac. vyd. Praha:

Sdělovací technika ve spolupráci s Českou lékařskou společností J.E. Purkyně, c2003.

ISBN 80-86645-04-5

RYCHLÍKOVÁ, Eva. Manuální medicína: průvodce diagnostikou a léčbou

vertebrogenních poruch. 5. rozšířené vydání. Praha: Maxdorf, [2016]. Jessenius. ISBN

978-80-7345-474-6.

HÁJKOVÁ, Simona; NOVOTNÁ, Irena Opatrná; SALABOVÁ, Ludmila. Mobilizace periferních kloubů. České vysoké učení technické, 2019.

SALABOVÁ, Ludmila; HÁJKOVÁ, Simona; NOVOTNÁ, Irena. Mobilizační techniky v oblasti páteře. České vysoké učení technické, 2017.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost KL:K-310
Špiritović M.
08:00–11:50
(paralelka 2)
Kladno FBMI
Učebna fyzioterapie
místnost KL:K-208
Špiritović M.
14:00–17:50
(paralelka 3)
Kladno FBMI
Učebna fyzioterapie
místnost KL:K-310
Střílková I.
12:00–15:50
(paralelka 6)
Kladno FBMI
Učebna fyzioterapie
St
místnost KL:K-310
Špiritović M.
16:00–19:50
(paralelka 1)
Kladno FBMI
Učebna fyzioterapie
Čt
místnost KL:K-310
Špiritović M.
08:00–11:50
(paralelka 4)
Kladno FBMI
Učebna fyzioterapie
místnost KL:K-310
Střílková I.
16:00–19:50
(paralelka 5)
Kladno FBMI
Učebna fyzioterapie

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6126906.html