Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Pediatrie

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBFPED ZK 1 2P česky
Garant předmětu:
Andrea Hašková
Přednášející:
Andrea Hašková
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem je seznámit studenty se základy preventivního a léčebného zaměření dětského lékařství se zvláštním zřetelem na akutní, život ohrožující stavy. Student se musí obeznámit s příčinami a charakteristickými projevy akutních stavů, které bezprostředně ohrožují život dítěte, s jejich diferenciální diagnostikou a účelnými postupy v rámci neodkladné pomoci, zejména v přednemocniční etapě. Možnosti rehabilitace a fyzioterapie při uvedených onemocněních jsou podrobně probírány v předmětu Fyzioterapie v pediatrii.

Požadavky:

Zkouška z předmětu Pediatrie je prerekvizitou pro předmět Fyzioterapie v pediatrii.

Forma ověření studijních výsledků: závěrečný test v rozsahu doporučené literatury a odpřednášené látky v přednáškách.

Požadavky na studenta: základní znalosti z fyziologie a patofyziologie týkající se dětského věku.

Osnova přednášek:

Témata přednášek:

1.Týden Vymezení pojmu pediatrie

2.Týden Prenatální ontogeneze a vliv teratogenních faktorů

3.Týden Prenatální ontogeneze (NS, kosti, svaly, klouby)

4.Týden Neurovývojová vyšetření (dynamika primitivních reflexů, posturální reaktivita)

5.Týden Neurovývojová vyšetření Prechtlova metoda (vyš. GMs a FMs)

6.Týden Ontogeneze v kojeneckém věku

7.Týden Ontogeneze v batolecím a předškolním věku

8.Týden Ontogeneze Ve školním a adolescentním věku

9.Týden Poranění a poškození NS v ontogenezi dítěte

Osnova cvičení:

není

Cíle studia:

Cílem je seznámit studenty se základy preventivního a léčebného zaměření dětského lékařství se zvláštním zřetelem na akutní, život ohrožující stavy.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

LEBL, Jan, Kamil PROVAZNÍK a Ludmila HEJCMANOVÁ. Preklinická pediatrie. 2., přeprac. vyd. Praha: Galén, 2007, 248 s. ISBN 978-807-2624-386.

DYLEVSKÝ, Ivan. Nipioanatomie 1.díl, ČVUT v Praze, 2014, ISBN 978-80-01-05094-1

DYLEVSKÝ, Ivan. Nipioanatomie 2.díl, ČVUT v Praze, 2017, s.15-138, ISBN 978-80-01-06047-6

KOLÁŘ, P at al., Rehabilitace v klinické praxi, Praha: Galén, 2020, ISBN 978-80-7492-500-9

Doporučená literatura:

Mgr. David Janoušek, Mgr. Dagmar Moc Králová, Ph.D., Mgr. Jana Řezaninová, Ph.D.,, doc. MUDr. Pavel Stejskal, CSc., Vyšetření general movements, Fakulta sportovních studií MU, Brno, Pediatrie pro praxi 2019; 20(3): 158-161/ DOI: 10.36290/ped.2019.032

TROJAN, S., DRUGA, R., PFEIFFER, J., VOTAVA, J. Fyziologie a léčebná rehabilitace motoriky člověka, třetí přepracované a doplněné vydání, Praha:Grada 2005, ISBN: 978-80-247-6618-8

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost KL:K-1
Hašková A.
14:00–15:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Sál 1
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6123006.html