Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Protetika a ortotika

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBFPRO Z,ZK 2 1P+1C česky
Garant předmětu:
Jan Červený
Přednášející:
Jan Červený
Cvičící:
Jan Červený
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem předmětu je seznámení se základy stavby, funkcí a použitím jednotlivých typů protetických a ortotických pomůcek, jejich aplikací u jednotlivých typů postižení. Studenti budou dále seznámeni s indikacemi a kontraindikacemi protetických pomůcek a péčí o amputované pacienty.

V rámci praktických cvičení se studenti seznámí s ukázkami nastavení ortopedicko protetických pomůcek, jejich výroby, instruktáží a nácvikem pro používání protetických pomůcek a péčí o amputační pahýl.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: zkouška bude probíhat formou písemného testu.

Požadavky na studenta: pro udělení zápočtu je nutná 100% účast na praktických cvičeních (absence možná pouze lékařsky podložena a je možná pouze jedna) a vypracování prezentace na předem zadané téma, zpracována v Power Pointu; delší absence je řešena individuálně s vyučujícím.

Osnova přednášek:

Osnova přednášek:

1. Historie oboru, anatomie, amputační techniky a jejich komplikace, preskripce ortopedicko protetických pomůcek, protetometrie - snímání měrných podkladů, protetika DK úvod, indikace a kontraindikace.

2. Protetika DK Syme, Chopart, Pirogof, transtibiální amputace, systémy pahýlových lůžek, Protetika DK transfemorální amputace úvod, Protetika DK transfemorální amputace.

3. Protetika DK exartikulace v kyčelním kloubu, Systémy pahýlových lůžek, Preskripce protéz DK, Protetika DK vrozené vady.

4. Protetika HK úvod, amputace v oblasti ruky, Transradiální amputace, exartikulace v loketním kloubu, Transhumerální amputace, exartikulace v ramenním kloubu, Systémy pahýlových lůžek, preskripce protéz HK.

5. Ortotika HK a DK, možnosti vybavení ortotickou pomůckou a jejich preskripce, adjuvatika.

Osnova cvičení:

1. Techniky bandážování amputačních pahýlů

2. Stavba protetických pomůcek, technologie výroby

3. Stavba protetických pomůcek, kombinace komponentů

4. Stavba protetických pomůcek, kombinace komponentů, technologie výroby

5. Škola chůze s protetickou pmůckou, škola úchopu s protetickou pomůckou, ergoterapie a fyzioterapie

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámení se základy stavby, funkcí a použitím jednotlivých typů protetických a ortotických pomůcek, jejich aplikací u jednotlivých typů postižení. Studenti budou dále seznámeni s indikacemi a kontraindikacemi protetických pomůcek a péčí o amputované pacienty.

Studijní materiály:

Studijní literatura:

[1] ČERNÝ, Pavel. Technické základy a materiály pro obor ortotika-protetika. 1. vyd. Praha: Ortotika, 2011, 111 s. ISBN 978-80-260-0930-6.

[2] HADRABA, Ivan. Ortopedická protetika. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2006, 106 s. ISBN 80-246-1296-8.

[3] HEIM, S., KAPHINGST, Wieland. Ortotika, FOPTO, Praha 2004.

[4] KAPHINGST, Wieland. Protetika: Základy protetiky dolních a horních končetin. Praha: Federace ortopedických protetiků technických oborů, 2002.

[5] KOLÁŘ, Pavel et al. Rehabilitace v klinické praxi. 1. vyd. Praha: Galén, 2009. 713 s. ISBN 978-807-2626-571.

Doporučená literatura:

[1] ANDRÉ – R. Baehler, Orthopädie-technische indikationen, Verlag Hans Huber, 1996, ISBN 3-456-82784-9.

[2] BAUMGARTNER, R., Amputation und Prothesenversorgung. 3.vyd. Stuttgart: Thieme, 2008. 469 s. ISBN 978-3-13-136153-0.

[3] BROZMANOVÁ, B., Ortopedická protetika, 1.vyd., Martin: Osveta, 1990, 480 s., ISBN 80-217-0133-1.

[4] GÖTZ-NEUMANN, K., Gehen verstehen, 3.vyd. Stuttgart: Thieme, 2006, 200 s., ISBN 978-3-13-132373-6.

[5] John D. Hsu, AAOS Atlas of Orthoses and Assistive Devices, Mosby elsevier, 2008, ISBN- 13: 978-0-323-03931-4.

[6] SCHEJBALOVÁ, Alena a Tomáš TRČ. Ortopedická operační terapie dětské mozkové obrny. 1. vyd. Praha: Ortotika, 2008, 191 s. ISBN 978-802-5412-862.

[7] SMITH, D.G., MICHAEL, J.W., BOWKER, J.H., Atlas of Amputations and Limb Deficiencies, 3.vyd. Rosemont: AAOS, 2007, 963 s. ISBN 0-89203-313-4.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost KL:K-1
Červený J.
14:00–15:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Sál 1
místnost KL:K-1
Červený J.
16:00–17:50
(přednášková par. 1
paralelka 1)

Kladno FBMI
Sál 1
Út
St
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6123106.html