Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Zdravotní tělesná výchova II.

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBFZTV2 Z 1 2C česky
Garant předmětu:
Markéta Kašparová Parkanová
Přednášející:
Markéta Kašparová Parkanová
Cvičící:
Markéta Kašparová Parkanová
Předmět zajišťuje:
Ústav tělesné výchovy a sportu
Anotace:

Předmět Zdravotní tělesná výchova II. zahrnuje metodiku TV pro zdravé a zdravotní TV pro oslabené, didaktiku TV a ZTV, orientační testy ke zjištění stavu pohybového systému, praktické příklady cvičení pro různé věkové skupiny i pohybová oslabení. Při hodinách se využívají cvičební pomůcky (BOSU, therabandy, overbally, propriomed, míčky, malé gumy atd.). Cvičení studenti využijí pro vlastní uvolnění i při práci s pacienty. Doplňuje léčebnou TV.

Každá hodina obsahuje rozcvičení těla pro další práci a poté se v části hodiny vždy věnuje některému z níže vyjmenovaných témat. Současně se vždy v každém semestru studenti dobře naučí jednu pohybovou sestavu z oblasti jógy, tai-chi nebo čchi-kung, kterou mohou využít jako svou osobní rozcvičku nebo ve své praxi.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: praktické zvládnutí získaných dovedností.

Požadavky na studenta: pravidelná docházka na cvičení (jedna hodina absence tolerována); kratší samostatná práce (cca A4 a vyhledání příkladů na webu) z témat vztahujících se ke Zdravotní TV.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

Témata cvičení:

1. týden Zadání samostatných výstupů, strečink – rozcvičení vstoje.

2. týden Vybočení páteře a kompenzační cviky.

3. týden Cvičení pro ruce (předloktí, zápěstí, prsty).

4. týden Cvičení oblasti pánve, kyčlí – protahování a posilování.

5. týden Cvičení oblasti nohou – kolena (vbočení, vybočení, po úrazu).

6. týden Cvičení oblasti nohou – kotníky, ploché nohy.

7. týden Dynamika chůze.

8. týden Zdvihání a nošení břemen.

9. týden Samostatné výstupy s cvičebními příklady.

10. týden Opakování, dotazy, diskuze.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•BOTLÍKOVÁ, Vladana. Pozdrav monitoru: cvičení pro všechny, které u počítače bolí tělo. 1. české vyd. Praha: Vašut, 2009, 87 s. ISBN 978-80-7236-658-3.

•KOPECKÝ, Miroslav. Zdravotní tělesná výchova. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2010, 109 s. ISBN 978-80-244-2509-2.

•SMÍŠEK Richard, Zuzana SMÍŠKOVÁ a Kateřina SMÍŠKOVÁ. Zdravá záda – spirální stabilizace páteře. Praha: Richard Smíšek, 2016, 180 s. ISBN 978-80-875-6878-1.

Doporučená literatura:

•SYSLOVÁ, Vlasta. Zdravotní tělesná výchova: speciální učební text. 2. upr. vyd. Praha: Česká asociace Sport pro všechny, 2005, 106 s. ISBN 80-865-8615-4.

•VAŘEKOVÁ, Jitka a Vladana BOTLÍKOVÁ. Využití BOSU ve vyučovacích hodinách školní tělesné výchovy (I. část) - Stabilizační cvičení. Tělesná výchova mládeže. 2013, 79(1), 36-40.

•VAŘEKOVÁ, Jitka a Vladana BOTLÍKOVÁ. Využití BOSU ve vyučovacích hodinách školní tělesné výchovy (II. část) – Rozcvička. Tělesná výchova mládeže. 2013, 79(2), 33-37.

•VAŘEKOVÁ, Jitka a Vladana BOTLÍKOVÁ. Využití BOSU ve vyučovacích hodinách školní tělesné výchovy (III. část) – Cvičení ve dvojicích či skupinách. Tělesná výchova mládeže. 2013, 79(2), 33-37.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6080006.html