Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Biologie

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBFBLG ZK 3 1P česky
Garant předmětu:
Taťána Jarošíková
Přednášející:
Taťána Jarošíková
Cvičící:
Taťána Jarošíková
Předmět zajišťuje:
katedra přírodovědných oborů
Anotace:

Obsah předmětu Biologie je koncipován tak, aby měli posluchači možnost získat nezbytné poznatky o jednotlivých kapitolách obecné biologie, jako jsou: základy buněčné a vývojové biologie, genetiky a možných genetických interakcí, základy virologie, mikrobiologie a molekulární biologie, stavba a funkce prokaryotické a eukaryotické buňky, buněčný metabolizmus, buňka jako otevřený termodynamický systém, buněčný cyklus a jeho regulace, mutageneze, karcinogeneze a teratogeneze, genetika mnohobuněčných organizmů, ontogenetický a fylogenetický vývoj organizmů, lidský genom, genetika populací.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: písemný test, v dalším ústní zkouška.

. hromadný termín: úspěšné absolvování písemného testu. 30 otázek s výběrem správné odpovědi nebo

doplňování pojmů, či přiřazování otázek a odpovědí pro případné pokračování k ústní zkoušce

minimální úspěšnost testu 65 %;

. další termíny: ústní zkoušení z probrané látky;

. mezi prvním a opravným, případně opravnými termíny zkoušky musí být interval nejméně 7 dnů.

Osnova přednášek:

Přednášky byly spojeny vždy do 2 hodinových bloků

1. Úvod do obecné biologie. Molekulové základy cytologie. Biochemická stavba živých organismů

2. Nebuněčné organismy.

3. Stavba a funkce prokaryotické buňky.

4. Stavba a funkce eukaryotické buňky.

5. Buněčný cyklus. Dělení buňky a buněčná smrt

6. Úvod do genetiky. Základy Mendelovské genetiky. Dědičnost a pohlaví. Genetika populací.

7. Mutageneze. Karcinogeneze. Teratogeneze. Genetická prognóza.

Osnova cvičení:

Předmět nemá cvičení.

Cíle studia:
Studijní materiály:

*Povinná literatura:*

·ROKYTA, Richard et al. /Fyziologie./ 3. přeprac. vyd. Praha: Galén, 2016, 434 s. ISBN 978-80-7492-238-1. (Kapitola 1 Buněčná fyziologie, kapitola 2 Iontové kanály str. 19-48).

MIHALOVÁ, Romana, BOBKOVÁ Klára /Základy biologie a genetiky člověka./Praha: Karolinum, 2021, 244 s. ISBN 978-80-246-4565-0.

·KOČÁREK, Eduard. /Biologie člověka I./ 1. vyd. Praha: Scientia, 2010, 207 s. ISBN 978-80-86960-47-0.

·KOČÁREK, Eduard. /Biologie člověka II/. 1. vyd. Praha: Scientia, 2012, 140 s. ISBN 978-80-86960-48-7.

·VYMĚTALOVÁ, Veronika. /Biologie pro biomedicínské inženýrství/. 2. přepracované vydání. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2016, 106 s. ISBN 978-80-01-05884-8.

.

*Doporučená literatura:*

·DVOŘÁK, Zdeněk a Boris CVEK. /Vybrané kapitoly z buněčné biologie./ Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011, 116 s. ISBN 978-80-24427-24-9.

·ŠMARDA, Jan. /Biologie pro psychology a pedagogy/. 2. vyd. Praha: Portál, 2007, 424 s. ISBN 978-80-7367-343-7.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost KL:C-1
Jarošíková T.
08:00–09:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
C1, Velký sál
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6057706.html