Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Využití přístrojové techniky ve fyzikálních léčebných metodách

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBFVPT Z,ZK 2 1P+2C česky
Vztahy:
Podmínkou zápisu na předmět F7PBFVPT je, že student úspěšně absolvoval F7PBFZB nebo získal zápočet a nevyčerpal všechny zkouškové termíny předmětu F7PBFZB. Předmět F7PBFVPT lze klasifikovat až po úspěšné klasifikaci předmětu F7PBFZB
Garant předmětu:
Jaroslav Průcha
Přednášející:
Martin Brach, Jaroslav Průcha
Cvičící:
Martin Brach
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Student je seznámen s podstatou jednotlivých fyzikálních procesů, které jsou využívány v rámci přístrojové terapie v léčebné rehabilitaci, jejich účinků na fyziologické a patofyziologické děje v organizmu a tím i jejich možné využití v terapii jednotlivých patologických stavů. Podrobně jsou analyzovány jednotlivé indikace a kontraindikace, vhodné fyzikální parametry, možné interakce s jinými formami léčby včetně farmakoterapie. Pozornost je zaměřena i na bezpečnost práce s přístroji využívanými ve fyzioterapii, s právní problematikou i se způsobem aplikací jednotlivých procedur.

Požadavky:

Zápočet:

1. 100% účast na hodinách cvičení

2. Účast na 2 písemných testech v průběhu semestru s celkovým ziskem min. 14 bodů

Při splnění těchto dvou podmínek bude studentovi udělen zápočet

Zkouška:

Podmínkou pro připuštění k ústní zkoušce je získání zápočtu

Zkouška je ústní v rozsahu látky přednesené na přednáškách, praktických cvičeních, v předepsané literatuře a doporučených studijních materiálech. Student musí v rámci odpovědi prokázat znalosti z fyzikální podstaty jednotlivých fyzioterapeutických metod, způsob aplikace, zásady bezpečnosti práce, vhodnými indikacemi a kontraindikacemi. Mimořádná pozornost je věnována znalostem možných interakcí s jinými typy terapie.

Upozornění:

Interval mezi řádnou a opravnou zkouškou nebo opravnými zkouškami musí být minimálně sedm dní.

Osnova přednášek:

Osnova přednášek:

1. Úvod do předmětu, rozdělení fyzikální terapie, mechanismy účinku fyzikální terapie

2. Mechanoterapie (Ultrazvuk, vakuum-kompresní terapie, rázová vlna, trakce)

3. Mechanoterapie (Ultrazvuk, vakuum-kompresní terapie, rázová vlna, trakce)

4. Elektroterapie (Kontaktní elektroterapie, nízkofrekvenční)

5. Elektroterapie (Kontaktní elektroterapie, středofrekvenční)

6. Elektroterapie (Kontaktní elektroterapie, kombinovaná terapie)

7. Elektrodiagnostika, elektrostimulace

8. Elektrogymnastika

9. Účinky a mechanismy účinků fyzikální terapie

10. Bezkontaktní elektroterapie, magnetoterapie, termoterapie, hydroterapie, fototerapie

Poznámka - pořadí přednášek se může změnit

Osnova cvičení:

1. Bezpečnost práce na pracovišti s fyzikální terapií, údržba přístrojů pro fyzikální terapii, hygienické předpisy, servisní podmínky

2. Nácvik práce s přístroji pro fyzikální terapii, jednotlivé aplikační postupy a nejčastější chyby při aplikacích

3. Nácvik práce s přístroji pro fyzikální terapii, jednotlivé aplikační postupy a nejčastější chyby při aplikacích

4. Nácvik práce s přístroji pro fyzikální terapii, jednotlivé aplikační postupy a nejčastější chyby při aplikacích

5. Nácvik práce s přístroji pro fyzikální terapii, jednotlivé aplikační postupy a nejčastější chyby při aplikacích

6. Nácvik práce s přístroji pro fyzikální terapii, jednotlivé aplikační postupy a nejčastější chyby při aplikacích

TEST 1

7. Nácvik práce s přístroji pro fyzikální terapii, jednotlivé aplikační postupy a nejčastější chyby při aplikacích

8. Nácvik práce s přístroji pro fyzikální terapii, jednotlivé aplikační postupy a nejčastější chyby při aplikacích

TEST 2

Cíle studia:

Získat základní znalosti v předmětu v rozsahu nezbytném pro výkon povolání v oboru Fyzioterapeut.

Studijní materiály:

Navrátil, L. et al. Fyzikální léčebné metody pro praxi, Grada, Praha 2019, ISBN 978-80-271-0478-9

Poděbradský, J., Poděbradská, R. Fyzikální terapie - manuál a algoritmy, Grada, Praha, 2009, ISBN 978-80-247-2899-5

Zeman, M. Základy fyzikální terapie, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2013, ISBN 978-80-7394-403-2.

Doporučená literatura

Navrátil, L., Rosina, J. a kol. Medicínská biofyzika, Grada, Praha, 2019, ISBN: 978-80-271-0209-9

Rosina, J., Kolářová, H.: Biofyzika pro studenty zdravotnických oborů. Grada, Praha, 2006, ISBN: 80-247-1383-7

Capko, J.: Základy fyziatrické léčby. Grada, Praha 1998, ISBN 80-7169-341-3

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost KL:K-1
Brach M.
Průcha J.

16:00–17:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Sál 1
místnost KL:K-330
Brach M.
18:00–19:50
(přednášková par. 1
paralelka 3)

Kladno FBMI
Učebna
St
místnost KL:K-333
Brach M.
16:00–17:50
(přednášková par. 1
paralelka 1)

Kladno FBMI
Učebna
místnost KL:K-333
Brach M.
18:00–19:50
(přednášková par. 1
paralelka 2)

Kladno FBMI
Učebna
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6078506.html