Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Základy rehabilitačních systémů

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBFZRS Z 1 1P česky
Garant předmětu:
Aleš Příhoda
Přednášející:
Aleš Příhoda
Cvičící:
Aleš Příhoda
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

V rámci studijního programu jsou studenti seznamováni (teoreticky i praktickou výukou) se základy robotické rehabilitace, která v současné době zaznamenává dynamický obor.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: písemný multiplechoice test (20 otázek). Maximální počet bodů je 20, tj. 1b. za správné zodpovězení otázky. Pro úspěšné absolvování je nutno dosáhnout úspěšnosti 50 % tj. získat minimálně 10b.

Semestrální úkol: zpracování přehledu o rehabilitačním systému dle zadání na první přednášce

Požadavky na studenta: základní znalosti používaných rehabilitačních systémů, zpracování semestrálního úkolu

Osnova přednášek:

Témata přednášek:

1. –2. týden Úvod, seznámení s jednotlivými typy rehabilitačních systémů a principy robotické rehabilitace

3. –4. týden Systémy pro vertikalizaci a mobilizaci (robotické lůžko, motorizovaný trenažér).

5. –6. týden Systémy pro pohybovou terapii horních končetin včetně možností zpětnovazebních herních úkolů.

7. –8. týden Systémy pro pohybovou terapii dolních končetin (využití u posttraumatických a neurologických stavů).

9. –10. týden Využití systémů v komplexní pohybové terapii a systémy hodnocení terapeutického efektu.

Osnova cvičení:

není

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámení studentů s typy jednotlivých systémů podle cíle jejich využití a terapeutické určení (přístroje pro zpětnovazební senzomotorické cvičení a pro neurologickou rehabilitaci) a možnostech jejich využití na rehabilitačních odděleních a v rehabilitačních ústavech.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

- NAVRÁTIL, Leoš a Aleš PŘÍHODA. Robotická rehabilitace. Praha: Grada, 2022. ISBN 978-80-271-0665-3.

- NAVRÁTIL, Leoš, ed. Fyzikální léčebné metody pro praxi. Praha: Grada Publishing, 2019. ISBN 978-80-271-0478-9.

- KOLÁŘOVÁ, Barbora, Jiří STACHO, Martina JIRÁČKOVÁ, Petr KONEČNÝ a Lucie NAVRÁTILOVÁ. Počítačové a robotické technologie v klinické rehabilitaci. 2., přepracované a doplněné vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2019. ISBN 978-80-244-5403-0.

Doporučená literatura:

•TOCHÁČEK, Daniel a Jakub LAPEŠ. Edukační robotika. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012, 52 s. ISBN 978-80-7290-577-5.

•NOVOTNÝ, František a Marcel HORÁK. Konstrukce robotů. Liberec: TUL, 2015, 236 s. ISBN 978-80-7494-216-7.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost KL:K-1
Příhoda A.
12:00–13:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Sál 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6080306.html