Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Rehabilitační propedeutika

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBFRP ZK 3 1P česky
Garant předmětu:
Kateřina Jinochová, Martina Lopotová
Přednášející:
Kateřina Jinochová
Cvičící:
Kateřina Jinochová
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

V rámci předmětu bude podán přehled o komplexu ucelené rehabilitace a postupů užívaných v rámci léčebné, pracovní, sociální a pedagogické rehabilitace. Studenti budou seznámeni se základní terminologií užívanou v rehabilitačním procesu. Základy některých postupů vyšetření ve fyzioterapii, základní fyzioterapeutické úkony.

Požadavky:

Zkouška probíhá písemnou formou. Test obsahuje otevřené i uzavřené otázky včetně multiple-choice systému. Minimální požadavek pro úspěšné splnění testu – 50 %.

Klasifikační stupnice:

A (1) = 100-90 %

B (1-) = 89-80 %

C (2) = 79-70 %

D (2-) = 69-60 %

E (3) = 59-50 %

F (neprospěl) = 49 a méně %

Osnova přednášek:

1. Úvod do předmětu, vymezení pojmů, historie, vzdělávání a výzkum v rehabilitaci

2. Práva pacienta, etický kodex fyzioterapeuta, anamnéza

3. Systém zdravotního pojištění, obsah a cíle léčebné rehabilitace, rehabilitační tým a plán

4. Výzkum ve zdravotnictví, profesní organizace a vzdělávání v rehabilitaci

5. Přehled zdravotnické dokumentace, vykazování, kombinace kódů, bodové hodnocení, omezení, pravidla a zásady dokumentace fyzioterapeuta lege artis - 1. část

6. Přehled zdravotnické dokumentace, vykazování, kombinace kódů, bodové hodnocení, omezení, pravidla a zásady dokumentace fyzioterapeuta lege artis - 2. část

7. souhrnný závěrečný test

Osnova cvičení:

není

Cíle studia:

Studenti budou seznámeni se základní terminologií užívanou v rehabilitačním procesu. Základy některých postupů vyšetření ve fyzioterapii, základní fyzioterapeutické úkony.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

•GROSS, Jeffrey M., Joseph FETTO a Elaine Rosen SUPNICK. Vyšetření pohybového aparátu: překlad druhého anglického vydání. Praha: Triton, 2005, 599 s. ISBN 80-725-4720-8.

•KOLÁŘ, Pavel et al. Rehabilitace v klinické praxi. 1. vyd. Praha: Galén, 2009, 713 s. ISBN 978-807-2626-571.

•VÉLE, František. Kineziologie: přehled klinické kineziologie a patokineziologie pro diagnostiku a terapii poruch pohybové soustavy. 2. rozš. a přeprac. vyd. Praha: Triton, 2006, 375 s. ISBN 80-725-4837-9.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost KL:K-2
Jinochová K.
08:00–09:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Sál 2

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6077506.html