Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Studijní plán Bakalářský studijní program Fyzioterapie

Studijní program: Fyzioterapie Typ studia: Bakalářské prezenční
Doporučený průchod studijním plánem: Fyzioterapie - nástup ke studiu 20/21, 21/22, 22/23, 23/24, 24/25
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty
F7PBF POV 20 FZT povinné 20 V této skupině musíte získat 177 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 66 předmětů
177
Minimální počet kreditů 177
Povinně volitelné předměty
F7PBF PV 1S 20 FZT PV 1. semestr 20 V této skupině musíte získat alespoň 3 kredity (maximálně 6)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět ( maximálně  2)
3
Minimální počet kreditů 3
Počet předepsaných kreditů celkem 180
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 0
Celkový počet kreditů 180
Platnost dat k 22. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30020527.html