Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Ortopedie a traumatologie

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBFORT Z,ZK 3 2P+1C česky
Garant předmětu:
Radek Bartoška
Přednášející:
Radek Bartoška, Jiří Záhorka
Cvičící:
Radek Bartoška, Lucia Vrábelová, Jiří Záhorka
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem předmětu je seznámení se základy ortopedie a traumatologie pohybového aparátu. Bude podán komplexní přehled prevence, diagnostiky a terapie poruch pohybového aparátu s aplikací nejmodernějších trendů v ortopedické operativě s důrazem na následnou rehabilitaci. Studentům bude poskytnut komplexní přehled traumatologie pohybového aparátu s následnou terapií konzervativní a operační návaznost moderních postupů na následnou rehabilitaci a zařazení pacienta do společnosti.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků:

- zápočet: 100 % aktivní účast na stážích, znalost dané problematiky,

- zkouška: písemný Multiple-choice test, který obsahuje 25 otázek.

Osnova přednášek:

Témata přednášek:

1. týden Význam kondičního cvičení v ortopedii, fyzioterapie v časném pooperačním období.

2. týden Typy protetických pomůcek a jejich použití v praxi.

3. týden Nácvik chůze.

4. týden Totální endoprotéza kyčelního kloubu.

5. týden Totální endoprotéza kolenního kloubu.

6. týden Operační výkony na ramenním kloubu.

7. týden Fraktury horního konce femuru, cervikokapitální endoprotézy, osteosyntézy, Enderovo hřebování atd.

8. týden Poranění kolenního kloubu, konzervativní a operativní léčba, poškození kolenních vazů.

9. týden Vrozené vady kyčelního kloubu.

10. týden Traumatologie měkkých tkání.

11. týden Sportovní úrazy.

12. týden Úrazy břišní a hrudní dutiny.

13. týden Traumatologie hlavy.

14. týden Traumatologie osového systému.

Osnova cvičení:

není

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•SPILKA, Jiří, Miroslav ZEMAN et al. Chirurgie pro bakaláře. 1. vyd. Praha: 1. LF UK, 168 s. ISBN 978-80-260-3421-6. Dostupná z: https://el.lf1.cuni.cz/chirurgie-pro-bakalare/.

•GALLO, Jiří. Ortopedie pro studenty lékařských a zdravotnických fakult: ortopedie a traumatologie. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011, 211 s. ISBN 978-802-4424-866.

•ŠNAJDAUF, Jiří a Richard ŠKÁBA. Dětská traumatologie. Praha: Galén, 2004, 395 s. ISBN 80-246-1084-1.

•VIŠŇA, Petr a Jiří HOCH. Traumatologie dospělých. Praha: Maxdorf, 2004, 156 s. ISBN 80-7345-034-8.

Doporučená literatura:

•LOHNERT, Jozef. Základy traumatológie. 1. vyd. Nitra: Polygrafia Dominant, 2007, 358 s. ISBN 978-80-969451-6-0.

•HART, Radek. Loketní kloub: ortopedie a traumatologie. 2. vyd. Praha: Maxdorf, 2012, 560 s. ISBN 978-807-3451-950.

•MOSTER, René a Zdeňka MOSTEROVÁ. Sportovní traumatologie. 2., přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007, 106 s. ISBN 978-802-1043-121.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt

místnost 3.LF UK
Bartoška R.
Záhorka J.

14:00–17:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
3. LF UK
3.LF UK
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6122206.html